Ulica Romualda Zaymusa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/27

Ulica Romualda Zaymusa

premietanie (slideshow)
Ulica Romualda Zaymusa

Archeologický výskum na Ulici Romualda Zaymusa č. 10

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 14. 11. 2019)

Pri asanácii budovy sa archeológom podaril neobyčajný a veľmi cenný objav. V centre Žiliny bol po prvýkrát nájdený obranný zemný val, ktorý bol súčasťou mestského opevnenia. Výskum realizovala spoločnosť Archeo Sever s.r.o. Za poskytnutie informácií o náleze ďakujeme vedúcej výskumu Mgr. Barbare Zajacovej, PhD.
Budova v súkromnom vlastníctve na križovatke ulíc Romualda Zaymusa a Na priekope (pri Starom trhovisku) bola asanovaná z dôvodu plánovanej výstavby novej administratívnej budovy. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina vykonala súkromná archeologická spoločnosť záchranný archeologický výskum, pri ktorom bola objavená mestská obranná vodná priekopa široká 8 metrov. Objav je významný aj z toho dôvodu, že vôbec po prvýkrát bolo archeologicky identifikované samotné teleso zemného valu, ktorý bol súčasťou mestského opevnenia spomínaného už v 15. storočí.
Tento objav potvrdil existenciu zemného valu v južnej časti mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina. Dve vrstvy obsahujúce spráchnivené drevo na telese valu by mohli naznačovať dve etapy opevňovania valu drevenou palisádou. Vďaka mape Žiliny z roku 1747, ktorej autorom je Michal Ruttkay-Nedecký, sme poznali dispozičné usporiadanie historickej Žiliny. Na mape sú viditeľné dve hlavné mestské brány, priekopa a val. Súčasné názvy ulíc (Na priekope, Horný a Dolný val) jasne ohraničujú historické mesto Žilina.
Nález s istotou pokračuje aj pod prístavbu budovy národnej kultúrnej pamiatky "Tržnica". Podobný nález priekopy, avšak bez lokalizácie valu, bol nájdený žilinským archeológom Jozefom Moravčíkom v roku 1974 v mieste súčasnej budovy VÚB banky. V nedávnej dobe bola priekopa zachytená aj v severozápadnej časti historického centra mesta. V nasledujúcich dňoch bude záchranný archeologický výskum ukončený a získané vzorky budú analyzované a spracované. Po ukončení výskumu bude pokračovať výstavba novej budovy.

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD., hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 7. 1. 2020, "Výnimočný archeologický nález v Žiline". Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 186

[0] Komentárov

Pridať komentár