Synagóga v Nových Zámkoch — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/32

Synagóga v Nových Zámkoch

premietanie (slideshow)
Synagóga v Nových Zámkoch

Ortodoxná synagóga v Nových Zámkoch – Orthodox synagogue in Nové Zámky

Židovská náboženská obec Nové Zámky
(Foto: 4. 11. 2019)

V roku 1880 si postavili ortodoxní židia, ktorí sa oddelili od neológov, vlastnú synagógu. Tá stojí hneď na okraji historickej hranice pevnosti na dnešnej ulici Česká bašta 5. Jednoduchý neorománsky objekt synagógy s trojosovou fasádou si v interiéri uchoval pôvodný inventár, almemor situovaný presne v strede hlavnej modlitebne a ženskú galériu podopieranú liatinovými stĺpmi. Nad hlavným vchodom synagógy sa nachádza nápis v hebrejčine: „Nech toto vám slúži ako malá svätyňa”. Podľa hebrejskej číselnej mystiky ak písmená premeníme na čísla dostaneme číslo 1910, t. j. dátum prvej väčšej úpravy synagógy. Na bočnej stene predsiene zvanej pulis (predsieň) je lavaba (stenná tabuľa) s citátom “Prekročte bránu pravdy”, ktorá kedysi bola umiestnená nad vchodom dnes už neexistujúcej neologickej synagógy. V strede lode sa nachádza almemor, pult na vyvýšenom stupienku, ktorý z boku ohraničuje liatinové zábradlie a stôl. Almemor sa používa pri čítaní Tóry. Najkrajšia časť interiéru synagógy je Aron ha-kodesh – schránka na Tóru ako najposvätnejší prvok interiéru symbolizujúci Schránku zmluvy z dôb putovania židovského národa po vyvedení z otroctva v Egypte v Sinajskej púšti, a ktorý podľa tradície bol neskoršie umiestnený v priestoroch pôvodného Chrámu. V múroch pri vchode sú cedoko skrine, ktoré slúžili na zbieranie milodarov. Na strope sú štyri okrúhle maľby zdobené rastlinnými ornamentmi. Na dvoch stranách stropnej maľby sú tri zachované ozdobené koše vyrobené z medi, ktoré pôvodne slúžili ako vetracie otvory. Počas obnovy sa podarilo obnoviť aj mozaikové okná synagógy. V synagóge a jej areáli sa nachádza niekoľko pamätných tabúľ a v parčíku pri synagóge ja pamätník obetí holokaustu. V susedstve synagógy stojí aj bývalá škola, ktorá sa dnes využíva ako komunitné centrum.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 241

[0] Komentárov

Pridať komentár