Svetoznáma Provence a Kythira — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/25

Svetoznáma Provence a Kythira

premietanie (slideshow)
Svetoznáma Provence a Kythira

Vernisáž výstavy Laja Kupkoviča, Pavla Mikoláša a Kataríny Mikolášovej

Svetoznáma Provence a nepoznaná Kythira
(Pozvánka na výstavu)

Vernisáž výstavy Laja Kupkoviča, Pavla Mikoláša a Kataríny Mikolášovej bola dňa 5. novembra 2019 o 16:30 hod. v Krajskej knižnici v Žiline. Otvorenie výstavy moderovala Jana Zurovacová z Krajskej knižnice Žilina. V príhovore vystúpila aj riaditeľka Krajskej knižnice Katarína Šušoliaková.

Ing. arch. Ľudovít Kupkovič sa narodil v roku 1943 v Holíči nad Moravou, v rodine právnika. Ako dvanásťročný sa s rodičmi presťahoval do Žiliny, kde v roku 1960 zložil maturitnú skúšku. V rokoch 1961 až 1967 študoval na fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Počas štúdia intenzívne športoval – v roku 1964 vytvoril československý halový rekord v skoku do diaľky – 7 metrov 22 centimetrov a v roku 1965 slovenský rekord v trojskoku – 15 metrov 18 centimetrov. Po štúdiu pôsobil deväť rokov v Stavoprojekte Žilina a potom pätnásť rokov v Športprojekte Žilina. Od roku 1991 pôsobí ako architekt, fotograf a dizajnér v slobodnom povolaní. Pripomeňme si niektoré z jeho najvýznamnejších projektov pre Žilinu: Historické jadro mesta v spoluautorstve s Ing. arch. Igorom Eichlerom; Športová hala Žilina – projekt a realizácia, za ktorú mu bola v roku 1986 udelená cena Zväzu slovenských architektov ako najlepšie dielo na Slovensku. Je autorom mnohých architektonických diel, športových, spoločenských, priemyselných, obytných stavieb a rodinných domov. Pracuje v oblasti užitej a knižnej grafiky, výtvarnej a technickej fotografie. Treba spomenúť najmä knihu „Žilinčania po osemsto rokoch“, v spoluautorstve s Jánom Lenčom a Ľubomírom Feldekom i jej ďalšie pokračovania.
Zo záľuby Ing. arch. Ľudovíta Kupkoviča cestovať po svete, respektíve z navštívených krajín, vzniklo viacero výstav, ktoré uskutočnil v Žiline. V roku 2018 mu Zbor Žilincov udelil prestížnu Cenu Genius loci Solnensis za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 12

[0] Komentárov

Pridať komentár