Mestská vila — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/12

Mestská vila

premietanie (slideshow)
Mestská vila

Mestská vila na Hálkovej ulici

Pamätihodnosti mesta
(Foto: 30. 8. 2008)

Mestská vila na Hálkovej ulici postavená okolo roku 1910 v uhorskej secesii. Mestská vila, ktorá je postavená v kontaktnom území Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina na Hálkovej ulici, pochádza zo začiatku 20. storočia. Je prízemným objektom v dosiaľ súvislej uličnej radovej zástavbe meštianskych domov na Hálkovej ulici. Objekt neprešiel zásadnou úpravou alebo prestavbou a so zachovaných umelecko-remeselných prvkov možno spomenúť tektoniku hlavnej fasády a okenné i dverné výplne. Hálkova ulica tvorí jednu z významných kompozičných urbanistických osí zástavby kontaktného územia MPR Žilina. Charakter a hmota zástavby vytvára vhodný rámec historického jadra a jeho pamiatkových hodnôt a z tohto dôvodu by asanácia alebo prestavba uvedenej meštianskej vily bola nevhodná a nežiaduca.

Mestská vila je zapísaná do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina pod č. 06 na základe návrhu, ktorý schválili poslanci MsZ v Žiline dňa 13. októbra 2008.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3680

[0] Komentárov

Pridať komentár