Terra de Selinan — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/37

Terra de Selinan

premietanie (slideshow)
Terra de Selinan

Prvá písomná zmienka o Žiline - 800. výročie


Najstaršia písomná správa o Žiline pochádza z roku 1208. Ide o latinsky písanú listinu (metáciu) nitrianskeho župana Tomáša, kde sa vymedzujú hranice Hričovského chotára. Žilinský chotár sa tu spomína ako terra de Selinan – zem Žiliňany. Tento názov iste vznikol od názvu riečky Žilina (Žilinka), čo je dnešná Rajčianka. Územie - chotár Žiliňany podľa spomínanej listiny hraničil na západe s Hričovom – majetkom nitrianskeho biskupa. Rozprestieral sa na pravom brehu Rajčianky (dnešné Rudiny, Závodie, Strážov). Na juhu hraničil s územím „terra bani“ (zem Bána, chotár Bánová, ktorý mohol zahŕňať aj oblasť Lietavy a okolitých obcí. Podľa odhadov historika R. Marsinu severná hranica tohto chotára bol Váh, na juhovýchode mohla viesť hranica čiastočne cez dnešné obce Rosina, Trnové, Mojšova Lúčka, možno zasahoval i do Višňového, Turia, Stráňav. Je listinou doložené, že Žiliňany (osady) patrili približne do roku 1235 Varínskemu a neskôr nazvývanému Starhradskému panstvu – boli teda majetkom kráľa.

Text: historik Peter ŠimkoKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3508

[2] Komentárov

admin - Utorok 09 September 2008 14:49

Ďakujem, stane sa pri prepisovaní. V texte bol správny názov.

jozef - Pondelok 08 September 2008 23:23

šéfe, ste veľmi šikovný, ale neviete dobre prepisovať: už ste mi to tu raz zmazali: píše sa nie tera ale terra (v nadpise)- jedine že by malo mať nejaký skrytý význam - to tera... neviem aký...
Pridať komentár