Koruna hrádze vodného diela — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/13

Koruna hrádze vodného diela

premietanie (slideshow)
Koruna hrádze vodného diela

Cesta na korune hrádze na vodnom diele

Vodné dielo Hričov
(Foto: 21. 9. 2019)

Celková dĺžka prehradeného údolia je 825,19 m, z toho zemná hrádza 651,94 m, elektráreň 72,25 m, hať 101 m. Maximálna šírka priehrady v päte je 48,4 m a šírka v korune je 10,4 m. Kóta prahu hate je 316,60 m.n.m., výška priehrady nad základnou škárou 19 m, výška priehrady nad dnom Váhu 10,80 m a kapacita výpustných zariadení 3 800 m3.s-1. Zemná hrádza je nasypaná zo štrkopiesku. Návodný svah je spevnený 25 m betónovými doskami, ktoré sa opierajú o kamennú nahádzku. Medzi ílovým tesnením a betónovými doskami je štrkový filter. Sklon vzdušného svahu hrádze je 1 : 2, na päte je vybudovaný kamenný drén, ktorý je zapustený do terénu. Na korune hrádze je vybudovaná cesta a na strane vodnej nádrže je vybudovaný vlnolam.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 187

[0] Komentárov

Pridať komentár