Komôrkový rybovod Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

210/332

Komôrkový rybovod Hričov

premietanie (slideshow)
Komôrkový rybovod Hričov

Komôrkový rybovod cez hrádzu vodného diela

Vodné dielo Hričov
(Foto: 21. 9. 2019)

Výstavbou Vodného diela Hričov vznikla na Váhu umelá prekážka na migráciu rýb a ďalších vodných organizmov. Preto tu bol postavený komôrkový rybovod, ktorý patrí k rozšíreným typom. Je umiestnený v medzipilieri medzi haťou a hydrocentrálou. Sklon je 10 %, šírka komôrok minimálne 1,5 – 2 m, diaľka minimálne 2,5 – 3 m. Maximálny rozdiel hladín je medzi medzi jednotlivými komôrkami je pre sladkovodné asi 20 cm.

Voda v energetickej sústave Hričov – Mikšová – Považská Bystrica, ktorá je súčasťou Vodného diela Hričov bola od 12. 8 2019 do konca októbra vypustená. Prevádzkovateľ Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica ohlásil, že sa bude vykonávať revízia. V súvislosti s údržbou, ktorá sa vykonáva každých 15 až 20 rokov, bol celý kanál od Hričova až po Považskú Bystricu vypustený. Revízia kanálovej sústavy bola zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránením nánosov. Hričovskú priehradu tvorí zemná hrádza, rozdelená haťou a vodnou elektrárňou na pravú a ľavú časť, ktorá prehradzuje pôvodné koryto Váhu. Hrádza je vybudovaná zo štrkopiesku. Prehradzuje údolie Váhu v dĺžke 852 metrov. Celkový objem nádrže je 8 467 000 m3. Pri prieskumnej revízii v roku 1988 sa zistilo, že je po dvadsaťšesťročnom nepretržitom používaní značne zanesená. Pôvodné objemy sa znížili na 6 378 000 m3. Nánosy môžu mať výšku až 6 metrov. Dno priehrady sa však počas revízie nečistilo.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 15

[0] Komentárov