Kostol a dom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

69/145

Kostol a dom

premietanie (slideshow)
Kostol a dom

Kostol Božieho milosrdenstva a Bytový dom 24 b.j.

(Foto: 18. augusta 2008)

Kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik (v popredí). Na sídlisku Hájik pokračuje výstavba Kostola Božieho milosrdenstva. Dňa 5. 10. 2007 bolo vydané stavebné rozhodnutie. Do konca roka 2007 bola urobená pilotáž a práce pokračujú od jari 2008. O novom kostole (popis, projekt, stavba, číslo účtu) si môžete prečítať na webovej stránke Farnosti Žilina-Hájik www.farnost-hajik.sk/.

Bytový dom 24 b.j. (stavba so žeriavom) s technickou infraštruktúrou Žilina - Hájik 2. stavba. Investor: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Zhotoviteľ: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Generálny projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel, autorizovaný architekt. Termín výstavby: začiatok jún 2008 a ukončenie marec 2009.
Stavbu povolil: Mesto Žilina - spoločný obecný úrad 2008 C-10625 Há v Žiline 27.5.2008.


Zväčšiť mapu[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2185

[0] Komentárov

Pridať komentár