Mgr. Peter Štanský — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/12

Mgr. Peter Štanský

premietanie (slideshow)
Mgr. Peter Štanský

Prednáška spojená s prezentáciou knihy – Stratená Žilina 2

Krajská knižnica v Žiline
(Foto: Janka Mimrová, 19. 9. 2019)

Vo štvrtok 19. septembra 2019 o 16.00 sa konala v Krajskej knižnici v Žiline prednáška spojená s prezentáciou knihy s názvom Stratená Žilina 2, ktorá v jednotlivých kapitolách popisuje zaniknuté žilinské reálie z oblastí bánk, bulharských záhradníkov, kín a monumentov. Prednášky sa zúčastnili autori knihy Patrik Groma, Jozef Feiler a Peter Štanský.

Autori knihy Patrik Groma, Peter Štanský a Jozef Feiler a grafici Tibor Majerčík a Miroslav Pfliegel ml. predstavili žilinskej verejnosti novú knihu "Stratená Žilina 2", počas XXIV. ročníka Staromestských slávností. Kniha sa zaoberá štyrmi samostatnými kapitolami – Banky v Žiline, Bulharskí záhradníci, Kiná a Monumenty. Okrem zaujímavej textovej časti je doplnená mnohými historickými fotografiami. Kniha približuje čitateľom mestské budovy a zákutia, ktoré sa nám v priebehu desiatok rokov navždy stratili. Ide o druhé pokračovanie ojedinelých kníh svojho druhu vydaných o Žiline. Knihu vytlačila NEOGRAFIA, a. s. Martin. V nej je samostatná kapitola venovaná žilinským bankám, a preto bola slávnostne uvedená do života posypaním historickými bankovkami a mincami. Tohto aktu sa ujali moderátor, herec a promotér Norman Šáro a ctihodná, vždy elegantná dáma, Žilinčanka Darina Šlauková.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 167

[0] Komentárov

Pridať komentár