Detské ihrisko na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/5

Detské ihrisko na Studničkách

premietanie (slideshow)
Detské ihrisko na Studničkách

Detské ihrisko v Sade na Studničkách

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 12. 9. 2019)

Sad na Studničkách bol rozšírený o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky. Mesto Žilina sa dohodlo s vlastníkom pozemku – so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. na pripojení pozemku k existujúcemu parku a jeho premene na verejnú mestskú zeleň. Plocha parku sa tým zväčšila zo 4 200 m2. V rozšírenom Sade na Studničkách je vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybudovalo sa aj nové detské ihrisko a boli osadené prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné panely o význame vody a histórii objektu vodného zdroja). Celkovo bolo vysadených 74 ks stromov, 865 ks kríkov a 1 271 ks trvaliek. V rámci úprav boli vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony. Popri hlavnom chodníku, v miestach zrušenej cesty boli doplnené lipy. Na svahu pribudol aj celkom nový vegetačný prvok – kvetinová lúka, ktorá vnesie do parku atmosféru krajiny.
Oficiálneho otvorenia rozšíreného Sadu na Studničkách bolo 4. 11. 2014, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, viceprezident pre administratívu spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. Kyo-Man Song a predsedníčka predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Tatiana Štrbová. Časť projektu, ktorá sa týka vegetačných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia s. r. o. prostredníctvom Nadácie Pontis.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 8

[0] Komentárov

Pridať komentár