01 Katedrála (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/12

01 Katedrála (SK)

premietanie (slideshow)
01 Katedrála (SK)

01 – Katedrálny chrám Najsvätejšej Trojice v Žiline

(Foto: 12. 9. 2019)

Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1400. Podľa historických prameňov v blízkosti kostola a na jeho dnešnom mieste stál od 13. storočia hrad, o ktorom máme písomné správy od r. 1318 do roku r. 1454. Kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii. V roku 1548 Rafael Podmanický (lúpežný rytier, od r. 1554 župan severnej časti Trenčianskej stolice, v r. 1540 – 1548 dobyl a vypálil Žilinu) prebudoval kostol na pevnosť. Po viacerých bojoch kostol spustol. Až v r. 1583 opravil, znova pre sakrálne účely Mikuláš Dersffy (vtedajší majiteľ Žiliny). O tri roky neskôr bol zasvätený Najsvätejšej Trojici.
Od roku 1595 do roku 1708, s kratšími prestávkami, patril evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V súčasnosti patrí katolíckej cirkvi. V r. 1610 sa v kostole, pod patronátom palatína Juraju Turzu, konala Žilinská synoda, zhromaždenie evanjelikov z Uhorska neobsadeného Turkami. Ustanovili tu prvú cirkevnú organizáciu evanjelickej cirkvi. Farský kostol v r. 1678 celý zhorel. V r. 1848 opäť vyhorel a zrútil sa. Opravili ho až v r. 1869. Pri ďalšom požiari mesta v r. 1886 vyhorela strecha kostola. Opravili ju v r. 1890 a vtedy dostala kostolná hodinová veža dnešný tvar.
Posledná väčšia prestavba sa konala v r. 1942. Pôvodne gotická stavba má po prestavbách renesančný charakter. Chrám je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je z r. 1697. V kostole sa nachádzajú štyri obrazy od slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Vo výklenku fasády pri hlavnom vchode je umiestená socha sv. Anny od národného umelca prof. Fraňa Štefunka. Pre zaujímavosť, pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve zamurované studne. Siedma krypta je pod Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník, č. 10, str. 19, dňa 6. 3. 2012.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 11

[0] Komentárov

Pridať komentár