Literárna tvorba Petra Frankla — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/16

Literárna tvorba Petra Frankla

premietanie (slideshow)
Literárna tvorba Petra Frankla

Predstavenie literárnej tvorby Petra Frankla

Literárna kaviareň ASTORIA
(Foto: 26. 6. 2013)

Ing. Peter Frankl predstavil 26. 6. 2013 v literárnej kaviarni ASTORIA svoju literárnu tvorbu. Autor je známy svojou tvorbou nielen žilinskej verejnosti. Žilinský rodák (1947) vydal už niekoľko zaujímavých kníh. Židia v Žiline, spoluautor brat Pavel Frankl (2009), História nielen nášho rodu (2011), Byť židom/Biť žida (2008), (Re)kapitulácia (2000), "Hlupáci" (2013). Kniha Židia v Žiline dostala ocenenie, keď jeho autorov Petra a Pavla Franklovcov, výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu, ocenil Prémiou za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009, v kategórii spoločenské vedy. Produkcia programu: Emily Misterium Kelly, hudba: Ladislav Klimek.

Ing. Peter Frankl sa narodil v roku 1947 v Žiline. Po skončení gymnázia, študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po jej ukončení nastúpil do ČSTK na Slovensku. Pracoval sedem rokov ako redaktor ČSTK v Prešove, tri roky ako zahraničný spravodajca v Budapešti. Po intervencii vojsk Sovietskeho zväzu do Afganistanu, bol vyslaný za spravodajcu do Kábulu. Po trojročnom pobyte sa vrátil do Ústredia ČSTK v Prahe, kde pôsobil v medzinárodnej redakcii. V roku 1987 bol vyslaný do Nemeckej spolkovej republiky. Po roku 1989 pracoval v súkromnej oblasti. Peter Frankl ovláda anglický, nemecký, ruský a maďarský jazyk. Svoje bohaté životné skúsenosti i poznatky, uplatňuje v publicistickej činnosti.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 228

[0] Komentárov

Pridať komentár