Peter Frankl — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/13

Peter Frankl

premietanie (slideshow)
Peter Frankl

Peter Frankl – Prežiť Afganistan

Prezentácia novej knihy Petra Frankla s názvom Prežiť Afganistan
(Foto: 9. 9. 2019)

V pondelok 9. septembra 2019 o 17.00 hod. bola v kníhkupectve Artforum na Mariánskom námestí prezentácia novej knihy Petra Frankla s názvom Prežiť Afganistan. Prostredníctvom vlastných zážitkov nás autor oboznamuje dramatickými udalosťami odohrávajúcimi sa v tomto štáte na začiatku 80. rokov minulého storočia. Autor bol v danom čase, okrem sovietskych novinárov, jediným stálym dopisovateľom tlačovej agentúry z celého sveta, ktorý pôsobil vo vojnou zmietanom Afganistane.

Peter Frankl je známy svojou tvorbou nielen žilinskej verejnosti. Žilinský rodák (1947) vydal už niekoľko zaujímavých kníh. Židia v Žiline, spoluautor brat Pavel Frankl (2009), História nielen nášho rodu (2011), Byť židom/Biť žida (2008), (Re)kapitulácia (2000), "Hlupáci" (2013), Zapredanci (2015), Ten, kto chodí po chodníku (2016), V mene krvi (2016), Spánok prebudených (2017), Židia v Žiline – osobnosti (2018), V zajatí trojitých rittbergerov a ďalšie tituly. Kniha Židia v Žiline dostala ocenenie, keď jeho autorov Petra a Pavla Franklovcov, výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu, ocenil Prémiou za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009, v kategórii spoločenské vedy.

Ing. Peter Frankl sa narodil v roku 1947 v Žiline. Po skončení gymnázia, študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po jej ukončení nastúpil do ČSTK na Slovensku. Pracoval sedem rokov ako redaktor ČSTK v Prešove, tri roky ako zahraničný spravodajca v Budapešti. Po intervencii vojsk Sovietskeho zväzu do Afganistanu, bol vyslaný za spravodajcu do Kábulu. Po trojročnom pobyte sa vrátil do Ústredia ČSTK v Prahe, kde pôsobil v medzinárodnej redakcii. V roku 1987 bol vyslaný do Nemeckej spolkovej republiky. Po roku 1989 pracoval v súkromnej oblasti. Peter Frankl ovláda anglický, nemecký, ruský a maďarský jazyk. Svoje bohaté životné skúsenosti i poznatky, uplatňuje v publicistickej činnosti.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 170

[0] Komentárov

Pridať komentár