75. výročie SNP v Strečne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

67/109

75. výročie SNP v Strečne

premietanie (slideshow)
75. výročie SNP v Strečne

75. výročie Slovenského národného povstania v Strečne – 75ème anniversaire de l'Insurrection nationale slovaque

Pamätník francúzskych partizánov v Strečne – Le mémorial des résistants français à Strečno
(Foto: 28. 8. 2019)

28. augusta 2019 sa konali oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania pri Pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica v Strečne. Na oslavách sa zúčastnili prvý radca Francúzskeho veľvyslanectva Philippe Morel, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna Kuznetsová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, podpredseda ŽSK Milan Laurenčík, primátor mesta Žiliny Peter Fiabáne, podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár, zástupcovia 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, starosta obce Strečno Dušan Štadáni, historik Eduard Chmelár a ďalší hostia. Po pietnom akte kladenia vencov, nasledovali štátne hymny Francúzska a Slovenska, slávnostné prejavy a pozdravy hostí. Spomienkové oslavy boli ukončené hymnickou piesňou.

V Strečnianskej úžine prebiehali počas 2. svetovej vojny ťažké boje medzi účastníkmi SNP a nemeckými jednotkami. Vojenských operácii sa na strane povstalcov zúčastnila aj skupina 155 Francúzov pod vedením kapitána Georgesa de Lannuriena. Na ich počesť bol v rokoch 1952 – 1956 postavený Pamätník francúzskych partizánov.
Pamätník na vŕšku Zvonica slávnostne odhalili 29. augusta 1956. Postavili ho sochári Ladislav Snopek a Ladislav Beisetzer z bieleho spišského travertínu. Pod pamätníkom sa nachádza krypta, v ktorej sú uložené telesné pozostatky 24 partizánov. Na jednej strane pamätníka sa nachádza reliéf zobrazujúci dvoch vojakov so zbraňami v ruke. Na vedľajšej strane je zoznam francúzskych bojovníkov, ktorí bojovali v Strečnianskej tiesňave. Na zvyšných dvoch stranách sa nachádza text venovaný padlým vojakom – na jednej strane v slovenskom jazyku, na druhej vo francúzskom. Každoročne koncom augusta sa pri pamätníku koná kladenie vencov za účasti členov diplomatického zboru a delegácií z Francúzska. Po kapitánovi Georgesovi de Lannurienovi je v Žiline pomenovaná ulica a na Základnej škole Hájik má umiestenú pamätná tabuľa. Počas SNP zahynulo na území Slovenska 101 francúzskych bojovníkov, z toho 57 pri obrane Strečnianskej úžiny. Na Slovensku bojovalo spolu okolo 200 Francúzov. Táto účasť je najväčším francúzskym hnutím odporu počas druhej svetovej vojny mimo Francúzska.

Nech kvitne bratstvo z ohňa povstania, nech hroby padlých venčia kvety lúk,
nech večnú slávu synom Francúzska, k ich činom odvážnym viedla Marseillaisa,
a v boji spoločnom padli – zvíťazili, za šťastie naše i za šťastie ľudstva.


Des violents combats ont éclatés entre l’armée slovaque et les troupes allemandes dés le début du Soulèvement National Slovaque dans la vallée de Vah près du village de Strecno. 155 français du Bataillon Foch sous le commandement du capitaine Georges de Lannurien ont pris part à la bataille.
Un monument a été édifié en leur honneur entre 1952 et 1956 dans le village de Strecno. Cet édifice a été inauguré sur la colline de Zvonica le 29 août 1956. Cette oeuvre a été crée par Ladislav Snopek et Ladislav Beisetzer en travertin blanc.
La crypte sous le monument abrite les corps de 24 soldats français tombés lors de la bataille. Sur l’un des côtés du monument se trouve un relief représentant deux soldats avec leurs armes dans les mains. Sur le côté opposé on peut lire les noms de tous les participants français à la bataille. Les deux autres côtés sont consacrés aux soldats français tombés. Le monument est bilangue slovaque – français.
Le 29 août de chaque année, une céremonie officielle commémorative est organisée avec la participation de l’ambassade de France.
Egalement, dans la ville proche de Zilina une rue porte le nom en honneur du capitaine de Lannurien et on peut aussi trouver une plaque commémorative sur le mur de l’école primaire Hajik dans la même ville.
101 citoyens français ont perdu leur vie lors des combats en Slovaquie dont 57 dans la bataille de Strecno. Au total environs 200 français ont combattu en Slovaquie. Cette participation est le plus grand mouvement de Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale en dehors de la France.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 36

[0] Komentárov

Pridať komentár