Vojtecha Spanyola – Fándlyho — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/12

Vojtecha Spanyola – Fándlyho

premietanie (slideshow)
Vojtecha Spanyola – Fándlyho

Svetelná križovatka Ulice Vojtech Spanyola – Ulice Juraja Fándlyho v Žiline

Preferencia vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách
(Foto: 6. 8. 2019)

Preferencia vozidiel MHD zabezpečuje plynulý prejazd vozidla MHD križovatkou. Vylúčia sa prípady, kedy vozidlo krátko pred vstupom do križovatky dostane červený signál „Stoj!“. Preferencia vozidiel má výhody: skrátenie zdržania vozidla na križovatke v prípade, že vozidlo má meškanie, minimalizácia počtu rozjazdov (zníženie spotreby nafty) a dlhší nástupný čas pre cestujúcich. Systém je zabudovaný na svetelne riadených križovatkách, pre jeho funkčnosť je prepojený informačný systém vozidiel s radičmi na svetelných križovatkách.
Detekcia vozidiel mestskej hromadnej dopravy pre potreby preferencie je zabezpečená prostredníctvom magnetometrov (indukčné slučky, detektory) umiestnených priamo vo vozovke. Tieto sú doplnené o kamery, ktoré zaistia plynulosť cestnej premávky a rýchleho operatívneho riadenia. Preferencie vozidiel MHD je zabudovaná na týchto svetelných križovatkách: Hálkova – Veľká okružná, Komenského – Veľká okružná, Veľká okružná – odbočka Aupark, Vojtecha Spanyola – Veľká okružná, Ulica 1. mája – Predmestská – Veľká okružná, Komenského – Juraja Fándlyho – Suvorovova, Vojtecha Spanyola – Juraja Fándlyho, Košická – výjazd od Tesca, Košická – Na Horeváži – Nemocničná.

Mesto Žilina zaviedlo systém aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v Žiline v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel verejnej osobnej dopravy na svetelných križovatkách v meste Žilina“. Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 659 312,40 EUR. Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 576 346,78 EUR. Vlastné spolufinancovanie: 82 965,62 EUR. Predmetom projektu bolo zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách, nachádzajúcich sa v centre, prípadne širšom centre mesta Žilina. Zámerom projektu bolo zriadiť taký systém aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD, ktorý umožnil pridelenie preferencie vozidlu, ktoré ju aktuálne potrebuje, optimalizovať nevyhnutnú dobu signálu „voľno“ pre vozidlá MHD, rešpektovať miestne stanovenú hierarchiu práv na preferenciu, minimalizovať zdržanie všetkých vozidiel pred semaforom. Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline bolo potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel DPMŽ, autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 325

[0] Komentárov

Pridať komentár