Železničný priechod Brodno — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/8

Železničný priechod Brodno

premietanie (slideshow)
Železničný priechod Brodno

Železničné priecestie a samostatný železničný priechod pre chodcov v Brodne

Železničná trať Žilina – Čadca
(Foto. 5. 7. 2013)

Železničné priecestie zabezpečené svetelným zabezpečovacím zariadením a závorami pre automobilovú dopravu a samostatný zabezpečený železničný priechod pre chodcov.

Železničné priecestie na železničnej trati Žilina – Čadca sa nachádza priamo v intraviláne mestskej časti Brodno. Priecestie sa nachádza na zmodernizovanej trati Žilina – Krásno nad Kysucou. Oproti ostatným modernizovaným úsekom na Slovensku je táto trať neštandardná, lebo v celom úseku nie je rovnaká navrhovaná rýchlosť 160 km/h. Z dôvodu znižovania investičných nákladov nebol vybudovaný ani nový železničný most v Brodne. Pôvodne sa uvažovalo o zrušení priecestia, ale pri nižšej traťovej rýchlosti zostalo zachované. Trať bola zmoderizovaná v rokoch 2008 – 2011. Je súčasťou európskeho železničného koridoru č. VI a Transeurópskeho koridoru TEN-T č. 23.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 89

[0] Komentárov

Pridať komentár