Súľov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/36

Súľov

premietanie (slideshow)
Súľov

Obec Súľov

(Foto: 7. 8. 2008)

Obec Súľov uprostred malebnej prírody sa ako samostatná jednotka osídlenia spomína už v roku 1193. V tom čase patrila zemianskym rodinám Súľovských, Hradňanských a Sirmiensisovských. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, spracovaním dreva. Prvou písomnou správou o obci Súľov je listina uhorského panovníka – kráľa Bellu III. z uvedeného roku 1193. Touto listinou kráľ udeľuje zeme Kameničany a Predmier so Súľovom Vratislavovi, svojmu služobníkovi na Trenčianskom hrade za zásluhy "v dalmatskej vojne" v roku 1167 a zároveň povýšil Vratislava a jeho dedičov na šľachticov. V listine je podrobný popis darovaného územia." Hranica začína pri Váhu, pokračuje stredom roviny, prechádza cez akýsi potok oproti lesu a po úpätí vrchu vedie k Jablonovskému potoku tam, kde sa tento vlieva do riečky Hradňanky..." Ide len o označenie riečky a nie označenie názvu obce. Tento údaj je však najstarším. Túto nepublikovanú listinu nepoznáme v plnom znení, originál je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.

Text bol prevzatý z web. stránky obce Súľov-Hradná www.sulov-hradna.skKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 922

[0] Komentárov

Pridať komentár