Múzeum dopravy — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/30

Múzeum dopravy

premietanie (slideshow)
Múzeum dopravy

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

120. výročie otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec
(Foto: 18. 8. 2019)

Prechádzka dejinami dopravy od praveku po súčasnosť v Múzeu dopravy Rajecké Teplice. Najdôležitejšie fakty o histórii cestnej, vodnej a železničnej dopravy na Slovensku. Dvojrozmerné a trojrozmerné exponáty rozprávajú o pravekých, stredovekých a novovekých cestách, pltníctve, parníkoch na Dunaji, výstavbe železníc, vývoji železničnej techniky, rušňov a vozňov a automobilizme v 20. storočí. Dioramatická ukážka historickej železničnej stanice. Ukážka pracoviska predajcu cestovných lístkov, výpravcu, traťmajstrovská drezina a maketa časti prijímacej budovy IV. triedy miestnej železnice v štýle Uhorských kráľovských štátnych železníc z roku 1880. Pred budovou sú “zaparkované” motocykle. Doplnené o množstvo detailov. Modelové koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytáva v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia.
Text prevzatý z web. stránky Považského múzea Žilina (kliknite): www.pmza.sk.

Považské múzeum v Žiline sa rozšírilo o ďalšiu, v poradí 6. expozíciu, ktorá je zameraná na dejiny dopravy. Expozícia je umiestená v priestoroch budovy železničnej zastávky v Rajeckých Tepliciach. Slávnostné otvorenie expozície bolo dňa 11. 4. 2014 o 15:30 hod. po príhovoroch Ing. Ladislava Cimeráka, PhD., riaditeľa Považského múzea v Žiline, RNDr. Petra Dobeša, primátora mesta Rajecké Teplice a Mgr. Petra Šimka, vedúceho oddelenia regionalistiky a historika dopravy. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupca Oblastného riaditeľstva ŽSR v Žiline, železničných jednotiek, sponzorské spoločnosti a občania. Po príhovoroch návštevníkov previedli po novej expozícii dopravy, kde mali možnosť vidieť ukážku železničnej historickej stanice, prierez dejinami dopravy na Slovensku v obrazoch, ukážku funkčného parného stroja a železničné modely. „Žilinský región je od nepamäti významným uzlom dopravy, a zaslúži si, aby sa v ňom nachádzalo dopravné múzeum," povedal Peter Šimko.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 162

[0] Komentárov

Pridať komentár