Výmena rozvodov Solinky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/11

Výmena rozvodov Solinky

premietanie (slideshow)
Výmena rozvodov Solinky

I. etapa výmeny parných rozvodov za horúcovodné (Solinky)

Žilinská teplárenská, a. s.
(Foto: 15. 8. 2019)

Tri roky prípravných a projektových prác na jednom z najväčších a najzložitejších projektov v novodobej histórii teplárne sú ukončené. Na územiach, kde je charakter spotreby prevažne kúrenársky a nie je potrebná para na technologické účely, spúšťa žilinská tepláreň I. etapu projektu, v ktorom bude postupne prechádzať z pary na horúcu vodu.
Para je v porovnaní s vodou veľmi nevýhodné médium. Cieľom je znížiť straty vznikajúce pri výrobe a distribúcii energie, čím sa zároveň zníži aj produkcia emisií. Projekt je rozdelený na viacero etáp a v rámci rekonštrukcie plánujú počas troch rokov vymeniť viac ako 25 kilometrov potrubia.
Žilinská teplárenská je z pohľadu typu tepelných napájačov veľmi špecifická. Až 80 % dodávky tepla sa dodáva vo forme pary, pričom jednotlivé parovody majú od 30 do 60 rokov, vykazujú veľké straty a sú výrazne predimenzované. Naviac s útlmom priemyslu v niektorých oblastiach dodávka tepla v pare vôbec nie je potrebná a na kúrenie a ohrev teplej vody v budovách je oveľa vhodnejšia horúca voda.
Z pohľadu efektívnosti distribúcie ide o strategicky dôležitý projekt. Pôvodné potrubie bude nahradené moderným predizolovaným prívodným aj vratným horúcovodným potrubím, ktoré bude uložené v trase súčasných parných a kondenzátnych rozvodov. Okrem výrazného zníženia tepelných strát výmena prinesie aj menšie nároky na údržbu, jednoduchú montáž, nižšie stavebné náklady pri menších rozmeroch potrubia. Nové potrubia budú zároveň vybavené systémom vyvedeným na dispečing teplárne, ktorý bude mať pod kontrolou celú trasu. V každom okamihu bude možné vyhodnotiť stav potrubia a v prípade poruchy ju okamžite lokalizovať a následne odstrániť.

Text prevzatý z web. stránky spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s. (kliknite): www.teplarenzilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár