Daxnerova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
13/21

Daxnerova ulica

premietanie (slideshow)
Daxnerova ulica

Daxnerova ulica v Žiline

Mestská časť Hliny
(Foto: 9. 8. 2019)

Daxnerova ulica sa nachádza juhozápadne od historického jadre mesta v miestnej časti Malá Praha. Ulica je rovná, dlhá asi 350 metrov. Vymedzená je križovatkou so Suvorovovou ulicou na južnej časti a na severnej strane za ulicou Veľká okružná ešte asi 50 m zachádza do uzatvorenej časti bytových domov. Na ulici sú postavené rodinné domy.
Ulica sa nachádza v dvoch mestských častiach – Hliny a Staré mesto. V mestskej časti Hliny je vymedzená križovatkou s Veľkou okružnou ulicou, prechádza cez Malú Prahu a za križovatkou so Suvorovovou ulicou zachádza ešte na Hliny VIII. V mestskej časti Staré mesto je vymedzená od križovatky s Veľkou okružnou ulicou do zástavby (slepá ulica).

Štefan Marko Daxner (1822 – 1891) bol slovenský politik, právnik, publicista, národný buditeľ a spisovateľ. Patril k štúrovskej generácii. Bol iniciátorom celonárodného zhromaždenia v Liptovskom Svätom Mikuláši v roku 1848, spolutvorcom Žiadostí slovenského národa, iniciátorom Slovenského národného zhromaždenia v Martine v roku 1861 a členom prvej slovenskej celonárodnej ustanovizne Tatrína. Zomrel v Tisovci a pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hliny (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty – časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lenčova ulica (Lenčova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 58

[0] Komentárov