Limbová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/29

Limbová ulica

premietanie (slideshow)
Limbová ulica

Limbová ulica v Žiline

Mestská časť Solinky
(Foto: 28. 7. 2019)

Limbová ulica sa nachádza v mestskej časti Solinky, v jej sídliskovej časti. Na ulici sa nachádzajú panelové bytové domy, základná a materská škola. S výstavbou tretieho žilinského sídliska sa začalo 17. 6. 1981 a ukončené bolo v roku 1988. Je tu postavených asi 4000 bytov a býva tu 13 016 obyvateľov (stav k 31. 3. 2017). Ďalšia výstavba dvoch obytných domov s viacúčelovým využitím pre obchodné priestory a poštu pokračovala aj v 90-tych rokoch. Bytové domy na sídlisku sú usporiadané v tvare podkovy, s pomerne veľkými vnútroblokmi.

Zoznam ulíc v mestskej časti Solinky (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Borová ulica (Borová), Centrálna ulica (Centrálna), Dubová ulica (Dubová), Gaštanová ulica (Gaštanová), Jaseňová ulica (Jaseňová), Javorová ulica (Javorová), Kopanice (Kopanice), Limbová ulica (Limbová), Obvodová ulica (Obvodová), Osiková ulica (Osiková), Platanová ulica (Platanová), Pod hliniskom (Pod hliniskom), Prielohy (Prielohy), Smreková ulica (Smreková), Ulica Jozefa Tombora (J. Tombora), Ulica Michala Sinského (M. Sinského), Zábrehy (Zábrehy), Zadný dielec (Zadný dielec).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 307

[0] Komentárov

Pridať komentár