Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/20

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

premietanie (slideshow)
Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler – Vrbova a Wetzlerova správa
רודולף ורבה ואלפרד וצלר – עדות ורבה ווצלר
Rudolf Vrba and Alfred Wetzler – Vrba’s and Wetzler’s Account


Rudolf Vrba, vlastným menom Walter Rosenberg a Alfréd Wetzler boli prví utečenci z Osvienčima. V roku 1944 títo dvaja utečenci v budove bývalého starobinca Židovskej náboženskej obce Žilina (na fotografii) napísali 32-stranovú správa správu o tom čo sa dialo so Židmi v Osvienčime. Správu prekladal už počas jej písania zo slovenčiny do nemčiny s pomocou Gisely Steinerovej Neumannov poradca Oscar Krasniansky, inžinier a stenograf. Wetzler napísal prvú časť správy, Vrba tretiu a na písaní druhej časti správy pracovali obaja. Správa bola dokončená 27. apríla 1944. Dostala sa do celého sveta a poskytla informácie o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas holokaustu. Vrbova a Wetzlerova správa napísaná v Žiline je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov z obdobia holokaustu. Viac o tomto významnom dokumente z obdobia holokaustu si prečítajte od historika Petra Šimka po kliknutí na odkaz Svetoznáma správa o hrôzach Osvienčimu vznikla v Žiline.

Rudolf Vrba, originally named Walter Rosenberg, and Alfred Wetzler, were the first to escape from Auschwitz. In 1944, in the building that used to be the retirement home for the Jewish community in Zilina, these two runaway’s (pictured above) wrote a 32-page account of what was being done to Jews in Auschwitz. While the account was being written, it was being simultaneously translated from Slovak into German by assessor Oscar Krasniansky, Engineer and Stenographer, together with the help of Gisela Steiner Neumann. Mr. Wetzler wrote the first part of the account, Mr. Vrba the third, and both took part in writing the middle. The account was finished on April 27th, 1944 and was sent all around the world, in the hopes of spreading information about the mass murders taking place during the Holocaust. Mr. Vrba’s and Mr. Wetzler’s account, written in Zilina, is considered to be one of the most important documents from the time of the Holocaust.
You can learn more about this significant document from the time of the Holocaust from Historian Peter Simko, by clicking on the link Famous Account of the Atrocities in Auschwitz originated in Zilina.

Po vojne slúžila budova na ubytovanie navrátilcov z koncentračných táborov. Dnes je v nej sídlo Židovskej náboženskej obce Žilina. Starobinec Židovskej náboženskej obce na Hollého ulici č. 9 bol postavený v roku 1934 podľa projektov Ing. arch. Michala Maximiliána Scheera. Stavebníkom objektu bol Izraelský ženský spolok.

Dvojpodlažná podpivničená budova na Hollého ulici bola postavená žilinskou firmou Ing. Vojtecha Fridnera podľa projektov Ing. arch. Michala Maximiliána Scheera z roku 1935 ako starobinec. Stavebníkom objektu bol Židovský ženský spolok v Žiline. V tom čase mu predsedala Irma Voglová, manželka generálneho riaditeľa „Žilinskej súkennej továrne“ (neskoršie Slovena). Stavba trvala necelý rok a dokončili ju v roku 1936. Cieľom spolku bola dobročinnosť, najmä pomoc židovským chudobným, vdovám, sirotám a starým ľuďom.
O tom, že budova s nepravidelným tvarom 15,4 krát 16,8 a výškou 8,8 metra bola určená pre starobinec, svedči aj to, že na prízemí mala veľkú jedáleň, kuchyňu a štyri izby. Na poschodí boli ďalšie štyri izby, kúpeľňa a záchod. Smerom do dvora mali otvorenú terasu. Vo zvýšenom suteréne bola kotolňa, sušiareň a práčovňa.
V roku 1940 prevzala budovu „Ústredňa židov, okresná odbočka v Žiline“, ktorá vznikla v septembri 1940. Na Ústredňu židov prešiel majetok všetkých dovtedy existujúcich židovských spolkov a organizácií a členstvo v nej bolo pre každého žida žijúceho na Slovensku povinné. Bola to jediná inštitúcia zastupujúca a koordinujúca všetky záležitosti židov. Odbočka zriadila od novembra 1940 ľudovú kuchyňu, ktorá rozdávala teplé jedlá nezamestnaným.
V roku 1944 sa v starobinci skrývali prví dvaja utečenci z Osvienčimu-Birkenau Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler. Napísali tu rozsiahlu správu o tom, čo sa dialo so židmi v Osvienčime v rokoch 1942 až 1944. Správa bola dokončená 27. apríla 1944. Preložená do nemčiny sa dostala do celého sveta a poskytla informácie o masových vraždách v koncentračnom tábore. Po roku 1945 slúžila budova na ubytovanie navrátilcov z koncentračných táborov. Dnes je v nej sídlo Židovskej náboženskej obce Žilina .

Zdroj: Mgr. Peter Štanský, doc. Ing. Novák Milan, PhD. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.

Židovská náboženská obec, Hollého 9, 010 01 Žilina.
Tel./fax: +421 911 620 484, +421 917 291 395. e-mail: zilina@kehilazilina.sk , web ŽNO Žilina: www.kehilazilina.sk.
Úradné hodiny ŽNO: nepárny týždeň – pondelok 9:00 – 11:00 hod., párny týždeň – streda 9:00 – 11:00 hod.
Prvý pondelok v mesiaci v úradných hodinách 9:00 – 10:00 hod. sociálna pracovníčka ŽNO.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 6940

[0] Komentárov

Pridať komentár