51 Finančný palác (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/7

51 Finančný palác (SK)

premietanie (slideshow)
51 Finančný palác (SK)

51 – Finančný palác, Hodžova č. 11

Turistická informačná tabuľka č. 51 s QR kódom na budove Finančného paláca, Hodžova č. 11
(Foto: 6. 7. 2019)

Autorom návrhu je Michal Maximilián Scheer. Architekt mal k dispozícii úzku lichobežníkovú nárožnú parcelu, kde do čela umiestnil centrálne schodište. Medzi dvoma krídlami budovy, v centre pôdorysu v tvare A je átrium, okolo ktorého umiestnil všetky funkčné prevádzky. Jednotlivé kancelárie sú prístupné z pavlačovej chodby. Átrium svojím presvetlením vnieslo do objektu odľahčenie a preslnenú atmosféru. Polvalcovú hmotu schodiska odľahčil celoplošným presklením delenými medzipodestami a jemným vertikálnym členením sklenenej steny, ktoré umocňovalo dominantu nárožia a stavby. Vstup do objektu zvýraznil architekt polkruhovou markízou podopretou troma stĺpmi. Hodnotí sa to ako vplyv sovietskych konštruktivistov. Vertikálne členenie sa zopakovalo aj na fasáde objektu.
V roku 1949 štvorpodlažný objekt nadstavali o jedno podlažie, čím došlo k potlačeniu dominanty polvalcovitého čelného schodiska. Táto stavba patrí k najlepším realizáciám architekta Scheera a zároveň stavbám v meste. Následná prestavba schodiska v roku 1998 dala sklenenej stene masívny raster so zrkadlovým sklom. Zrušením markízy nad vstupom sa stratil pôvodný zámer architekta – ľahkosť architektúry schodiska a nárožia, tak ako sa stratili aj ďalšie architektonické detaily.
V súčasnosti budova stále patrí k symbolom funkcionalistickej architektúry mesta, je to stavba, ktorá sa hlboko včlenila do povedomia občanov mesta. V súčasnosti tu sídli Prima banka Slovensko, a.s.

Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.euKategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 15

[0] Komentárov

Pridať komentár