111 Hotel Hungaria — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/8

111 Hotel Hungaria

premietanie (slideshow)
111 Hotel Hungaria

111 – Hotel Hungaria

Turistická informačná tabuľka č. 111 s QR (Quick Response) kódom na dome Hotela Hungaria
(Foto: 6. 7. 2019)

V roku 1894 kúpil Adolf Munk s manželkou Rózou Steinovou dva staré domy pri pôvodnej stredovekej Dolnej bráne, ktorá tu stála najmenej od roku 1474. Tu postavil okolo roku 1900 secesnú budovu hotela Hungária ako zábavné a kultúrne centrum mesta. Okrem hotela sa v ňom už v roku 1913 nachádzala kaviareň, kino a divadlo Apollo. Bol to jeden z najznámejších a najlepších zábavných podnikov v Žiline. Usporadúvali sa v ňom pravidelné vystúpenia, plesy a zábavy. Zaujímavosťou je, že v rokoch 1919 až 1920 sa v hoteli konali pravidelné konferencie sociálnych demokratov a marxistov nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov. Po roku 1919 zmenili názov na Hotel Európa, ale koncom dvadsiatych rokov minulého storočia mal už názov Hotel Ján Popper.
Je zaujímavé, že autori pohľadníc nevenovali vždy patričnú pozornosť textom. Na pohľadnici z roku 1913 je napríklad nesprávne uvedený údaj o ulici Felsö Sánc utca (Horný val), pretože hotel stál na rohu ulíc Alsó Sánc (Dolný val) a Deák Ferencz út. V blízkosti pozemku, na ktorom bol postavený hotel, sa pred rokom 1848 totižto nachádzala Dolná brána a Dolný val. Vpravo je dom Benö Mahrera – železiarstvo, ale mal tam aj predajňu odevov Jozef Grosmann. V období rokov 1941 až 1945 bola v budove aj nemecká ľudová, neskôr meštianska škola na čele s riaditeľom Gottfriedom Staniekom. Budovu mala v prenájme Deutsche Partei. Od roku 1949 tu bola Okresná sporiteľňa v Žiline, ktorá tu existovala až do výstavby svojej novej budovy na vtedajšom Leninovom námestí (dnes Bernolákova ulica), kde si spoločne s cestovnou kanceláriou Čedok, finančnou správou a lekárňou postavili v rokoch 1978 až 1985 novú administratívnu budovu, v ktorej sporiteľňa sídli dodnes. Celú budovu na Hodžovej ulici získala od roku 1986 Ľudová škola umenia v Žiline, ktorá už predtým mala priestory na I. a II. poschodí.
Zakladateľom hudobného školstva v Žiline bol Ladislav Árvay (1900 – 1967), rodák z Bytče, pedagóg, huslista. Pod jeho vedením vznikla už v roku 1927 Mestská hudobná škola v Žiline. Táto sídlila v dome rodiny Tvrdých na dnešnej Ulici J. M. Hurbana č. 38 (pri Gymnáziu sv. Františka). Dom v apríli 1944 zasiahla letecká bomba a namiesto krásnej dvojpodlažnej budovy tam ostala len prízemná budova, ktorá bola v roku 2012 asanovaná a na jej mieste sa postavil penzión. Prítomnosťou hudobnej školy sa inicioval žilinský hudobný život a podporil sa tým aj v roku 1954 vznik Vyššej hudobnej školy, ktorá sa v roku 1961 pretransformovala na Konzervatórium Žilina, tretie na Slovensku. V roku 1990 sa Ľudová škola umenia premenovala na Základnú umeleckú školu. V júni 1994 Ministerstvo školstva SR prepožičalo škole čestný názov Základná umelecká škola Ladislava Árvaya na základe jej dlhoročných pedagogických a umeleckých výsledkov ako i na počesť zakladateľa, ktorý vychoval mnohých významných hudobníkov. Na budove je umiestená pamätná tabuľa s textom: “Zakladateľom a prvým riaditeľom hudobného školstva v Žiline bol v rokoch 1927 až 1951 husľový pedagóg Ladislav Árvay 5. 12. 1900 – 13. 8. 1967.“

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a doc. Ing. Novák Milan, PhD. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 24

[0] Komentárov

Pridať komentár