Komenského ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

104/232

Komenského ulica

premietanie (slideshow)
Komenského ulica

Komenského ulica v Žiline

Mestská časť Hliny
(Foto: 7. 7. 2019)

Komenského ulica sa nachádza neďaleko historického centra. Je vymedzená na východnej strane križovatkou s Ulicou Romualda Zaymusa a na južnej strane Hlinskou ulicou. Ulica je rozdelená križovatkou ulicou Veľká okružná do dvoch mestských častí – Staré mesto a Hliny. Tvorí významnú komunikáciu z centra mesta na sídliská Hliny a Solinky. Po ulici premáva od 17. 11. 1994 trolejbusová doprava, od križovatky s ulicou Veľká okružná smerom na Hliny od 1. 7. 1996. Na začiatku ulice sú postavené vily a bytové domy z medzivojnového obdobia a pokračuje zástavba bytových domov sídliska Hliny. Na ulici má sídlo Žilinský samosprávny kraj, Krajský školský úrad, Stredná odborná škola elektrotechnická, menšie firmy a spoločnosti. Ulica je pomenovaná po učiteľovi národov Jánovi Ámosovi Komenskom.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hliny (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty – časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lenčova ulica (Lenčova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 20/2019, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 25.06.2019.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 24

[0] Komentárov

Pridať komentár