מסילת המוות – Koľaj smrti — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/20

מסילת המוות – Koľaj smrti

premietanie (slideshow)
מסילת המוות – Koľaj smrti

Koľaj smrti na rajeckej železnici
מסילת המוות


Sústreďovací tábor Židov v Žiline je spojený s násilnými deportáciami židovského obyvateľstva Slovenska do nemeckých koncentračných táborov na území Poľska počas 2. svetovej vojny. V Žiline začal fungovať 21. marca 1942 a zriadili ho vo vojenských objektoch Štefánikových kasární na Rajeckej ceste v mestskej časti Rudiny. Bolo určené pre 2500 Židov. Veliteľom tábora sa stal Rudolf Marček a zástupcovia Vojtech Malý a Ladislav Mutňanský. Iróniou osudu je, že Ladislav Mutňanský navštevoval v minulosti židovskú ľudovú školu. Sústredení v ňom boli Židia z celého územia Slovenska, často celé rodiny, muži, ženy a deti. Žili v drevených barakoch, spali na drevených pričniach na slame a používali vlastné prikrývky. V tábore bolo sústredených najviac 1200 osôb, najmenej 150. Mestská rada Žiliny na čele so starostom Vojtechom Tvrdým nesúhlasili, aby bol tábor vybudovaný na území mesta, a preto voľba padla na kasárne, ktoré v tom čase nepatrili do majetku mesta, ale Ministerstvu obrany SR.
V roku 1942 sa vypravilo zo Žiliny 19 transportov, väčšina smerovalo do Osvienčimu, do Treblinky a Sobiboru sedem a jeden do Chelmna. Počet osôb vypravených zo Žiliny bolo 18 223. Cez Žilinu prechádzali všetky transporty, K vlakom, ktoré boli vypravované z iných miest, pridávali v Žiline dva vozne s dvojtýždennou stravou pre deportovaných.

Celý článok od historika Dušana Halaja, CSc. si prečítajte po kliknutí na odkaz: Sústreďovací tábor Židov v Žiline.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2618

[0] Komentárov

Pridať komentár