Mostík ponad struskovod — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/4

Mostík ponad struskovod

premietanie (slideshow)
Mostík ponad struskovod

Mostík ponad struskovod

Mostík zo sídliska Vlčince na Rosinskú ulicu
(Foto: 29. 6. 2019)

Odkalisko Rosina: Povedľa Rosinskej ulice je vedený struskovod, ktorým sú popolček, škvara a voda prečerpávané hydraulickou cestou zo spoločnosti Žilinská teplárenská do Odkaliska Rosina, ktoré sa nachádza v katastri obce Rosina a Bytčica. Odkalisko Rosina (sedimentačná nádrž) je údolného typu, charakterizované ako vodohospodárska stavba. Slúži na uskladnenie popolčeka, popola a škvary pri výrobe tepla a elektrickej energie. Vzdialené je asi 5,8 km od spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s. v Žiline, ktorá je jeho užívateľom. Výška odkaliska je asi 25 metrov a plocha 24,98 ha. Odkalisko Rosina bolo vybudované okolo roku 1985. Nachádza sa tam asi 1,7 milióna kubických metrov sedimentu (stav r. 2014) a ročne pribúda do 30-tisíc kubíkov kalu.
Odpadný produkt vzniká pri spaľovaní hnedého uhlia a tvorí ho popolček, škvara, popol a prach z kotlov. Popolček zachytený v elektrostatických odlučovačoch sa spolu so škvarou zmiešavajú v bagrovacej stanici, rozplavujú s vodou a prečerpávajú sa hydraulickou cestou na úložisko popolovín – odkalisko. Počas prevádzky odkaliska je na hladine vytváraná hladina vody, v prípade suchého počasia na zabránenie prášenia je vybudovaný postrekový systém. Na odkalisku je nepretržitá prevádzka a obsluha.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 215

[0] Komentárov

Pridať komentár