Lenčova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/4

Lenčova ulica

premietanie (slideshow)
Lenčova ulica

Lenčova ulica v mestskej časti Hliny

Mapa s novou ulicou v mestskej časti Hliny od r. 2019

Uznesenie č. 159 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:
1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy: Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu. V mestskej časti Bytčica ulica Do Rosiny, v mestskej časti Bôrik Frátrikovo námestie, v mestskej časti Brodno Levanduľová ulica, v mestskej časti Budarín Budatínska ulica a Strieborná ulica, v mestskej časti Hájik Lannurienovo námestie, v mestskej časti Hliny Lenčova ulica, v mestskej časti Staré Mesto Františkánske schody a Masarykovo námestie, v mestskej časti Trnové Park svätého Juraja, Pri ihrisku a Slnečnicová ulica.

Lenčova ulica – pomenovanie existujúcej ulice a jej predĺženia, ktorá odbočuje z Hlinskej ulice medzi ulicami Bajzova a Centrálna smerom na východ k novobudovanej urbanistickej zóne. Ulica je pomenovaná podľa Jána Lenča (1933 – 2012), žilinského rodáka, spisovateľa, literárneho kritika, recenzenta, esejistu a prekladateľa.
(Mapka prevzaté z web. stránky mesta Žilina – www.zilina.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 270

[0] Komentárov

Pridať komentár