Do Rosiny (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/5

Do Rosiny (ulica)

premietanie (slideshow)
Do Rosiny (ulica)

Do Rosiny (ulica) v mestskej časti Bytčica

Mapa s novou ulicou v Bytčici od r. 2019

Uznesenie č. 159 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje:
1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy: Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu. V mestskej časti Bytčica ulica Do Rosiny, v mestskej časti Bôrik Frátrikovo námestie, v mestskej časti Brodno Levanduľová ulica, v mestskej časti Budarín Budatínska ulica a Strieborná ulica, v mestskej časti Hájik Lannurienovo námestie, v mestskej časti Hliny Lenčova ulica, v mestskej časti Staré Mesto Františkánske schody a Masarykovo námestie, v mestskej časti Trnové Park svätého Juraja, Pri ihrisku a Slnečnicová ulica.

Figurova ulica – novovznikajúca ulica je pomenová podľa vdp. Jozefa Kalista Figuru, františkána, ktorý pôsobil v Bytčici v rokoch 1950 – 1959 a vyučoval na škole nielen náboženstvo, ale aj spoločenské správanie.
Hallonova ulica – novovznikajúca ulica je pomenovaná podľa Jozefa Hallona (1894 – 1972), dlhoročného učiteľa a organistu v katolíckom kostole v Bytčici.
Révaiovská ulica – novovznikajúca ulica je pomenovaná podľa významného uhorského šlachtického rodu Révaiovcov, ktorého členovia vybudovali zrejme už v prvej polovici 17. storočia renesančný kaštieľ v Bytčici.
Do Rosiny – pomenovanie ulice, ktorá vychádza z Bystrickej ulice východným smerom po katastrálnu hranicu medzi Mestskou časťou Bytčica a obcou Rosina.
(Mapka prevzaté z web. stránky mesta Žilina – www.zilina.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 309

[0] Komentárov

Pridať komentár