Karl Mattusch — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/4

Karl Mattusch

premietanie (slideshow)
Karl Mattusch

architekt Karl Mattusch

Sternov dom, ulica Kálov č. 19
(Foto: 18. 6. 2016)

Pozemok, na ktorom stojí Sternov dom, darovalo mesto v roku 1891 súkennej továrni s tým, že pokiaľ by ho nevyužila na vlastnú výstavbu, mala ho vrátiť mestu. Mesto tu dokonca plánovalo začiatkom dvadsiatych rokov, keď sa chcelo stať sídlom župy, stavať budovu pre štátne úrady, čo sa však nepodarilo, keďže sídlom župy sa stal Martin. Súkenka napriek protestom mesta predala pozemok JUDr. Rudolfovi Sternovi. K vypracovaniu projektu si Stern pozval v Žiline neznámeho projektanta z Chebu Karla Mattuscha. Ten v roku 1925 vypracoval projekt domu, ktorý je v Žiline ojedinelý svojou architektúrou. Keďže mesto odmietlo vydať stavebné povolenie, obrátil sa staviteľ na Okresný úrad v Žiline, ktorý stavbu 23. 4. 1925 povolil a táto bola kolaudovaná 21. 6. 1926. Šírka domu je 21,70 metra a dĺžka 24,35 metra. V suteréne domu bolo ústredné kúrenie, na prvom nadzemnom podlaží kancelárie JUDr. Rudolfa Sterna i jeho syna JUDr. Pavla Sterna, ale aj obytné miestnosti a vstup do veľkej záhrady. Druhé a tretie podkrovné podlažie slúžilo na ubytovanie. V obytných miestnostiach boli dva krby.

Rudolf Stern pôsobil v Žiline od začiatku 20. storočia ako advokát, býval pôvodne od roku 1910 na Vurumovej ulici. Od roku 1936 už býval v novom dome na Kálove. Po jeho smrti - zomrel v roku 1935 ako 76 ročný – bývali v dome jeho manželka, syn a členovia jeho rodiny. V roku 1938 v dome bývalo 9 obyvateľov. Väčšina členov rodiny sa stala obeťou holokaustu. V období Slovenskej republiky bol dom pod národnou správou a okrem vlastníkov v ňom bývali aj ďalší nájomníci, v suteréne domu bola krajčírska dielňa firmy Baška a Hustý a jej sklady, po roku 1945 si prenajali i miestnosti na poschodí. Po roku 1945 sa stal dom vlastníctvom dedičov Rudolfa Sterna – rodiny Javorovej a Robinsonovej, avšak po ich odchode do zahraničia dom prepadol v roku 1972 v prospech štátu. Po roku 1974 tu sídlil Inštitút priemyselnej výchovy Závodov valivých ložísk v Žiline.

Spracoval: Mgr. Peter Štanský a doc. Ing. Novák Milan, PhD. Zdroj: Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 141

[0] Komentárov

Pridať komentár