Stratená Žilina 2 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/4

Stratená Žilina 2

premietanie (slideshow)
Stratená Žilina 2

Stratená Žilina 2

Predstavenie novej knihy počas XXV. ročníka Staromestských slávností v Žiline
(Foto: 30. 5. 2019)

Autori knihy Patrik Groma, Peter Štanský a Jozef Feiler a grafici Tibor Majerčík a Miroslav Pfliegel ml. predstavili žilinskej verejnosti novú knihu "Stratená Žilina 2", počas XXIV. ročníka Staromestských slávností. Kniha sa zaoberá štyrmi samostatnými kapitolami – Banky v Žiline, Bulharskí záhradníci, Kiná a Monumenty. Okrem zaujímavej textovej časti je doplnená mnohými historickými fotografiami. Kniha približuje čitateľom mestské budovy a zákutia, ktoré sa nám v priebehu desiatok rokov navždy stratili. Ide o druhé pokračovanie ojedinelých kníh svojho druhu vydaných o Žiline. Knihu vytlačila NEOGRAFIA, a. s. Martin. V nej je samostatná kapitola venovaná žilinským bankám, a preto bola slávnostne uvedená do života posypaním historickými bankovkami a mincami. Tohto aktu sa ujali moderátor, herec a promotér Norman Šáro a ctihodná, vždy elegantná dáma, Žilinčanka Darina Šlauková. Záujemcovia si mohli knihu zakúpiť v jednom z predajných stánkov na Mariánskom námestí.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 110

[0] Komentárov

Pridať komentár