משפחת אריה קליין — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

27/28

משפחת אריה קליין

premietanie (slideshow)
משפחת אריה קליין

Rodina Arieha Kleina – משפחת אריה קליין – Arieh Klein's family

Pamätník Cesta bez návratu – "אנדרטת "דרך ללא חזרה – "Road of no Return" Memorial
(1. júla 2007 – 1 July 2007 – ב-1 ליולי 2007)

Na pietnej spomienke na tragédiu holokaustu prišla s pánom Ariehom Kleinom z Izraela aj jeho početná rodina. Pán Arieh Klein z Jeruzalema je rodák zo Žiliny, ktorý prežil tragédiu II. svetovej vojny. Bol autorom myšlienky postaviť Pamätník Cesta bez návratu na mieste smutných udalostí – zberného tábora v Žiline.

לטכס האזכרה לטרגדיית השואה הגיעה מירושלים גם משפחתו הענפה של מר אריה קליין. אריה קליין
יליד ז'ילינה, אשר חי כיום בירושלים, שרד את מלחמת העולם השנייה. הוא היה יוזם הרעיון להקמת
האנדרטה "דרך ללא חזרה" במקום שבו עמד מחנה האיסוף של ז'ילינה, מקום של זיכרונות עצובים

Arieh Klein and his numerous family members took part at the ceremony in remembrance of the tragic holocaust. Arieh Klein born in Zilina – who now lives in Jerusalem, survived the second world war. He was the initiator of the idea to build the statue "Road of no Return" on the site in Zilina where the concentration camp used to stand.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1332

[0] Komentárov

Pridať komentár