Rajecká ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/22

Rajecká ulica

premietanie (slideshow)
Rajecká ulica

Rajecká ulica v Žiline

Bytový panelový dom 2788/1 pri križovatke Rondel
(Foto: 13. 6. 2019)

Rajecká ulica sa nachádza južne od historického jadra mesta. Ulica je známa medzi Žilinčanmi aj ako Rajecká cesta. Vymedzená je križovatkou ciest I/60 a I/64 pri saleziánoch a Dlhou ulicou v Bytčici. Štyri panelové bytové domy sa však nachádzajú mimo pri križovatke Rondel. Patrí medzi dlhé ulice v Žiline. Už názov ulice napovedá, že je pomenovaná po meste Rajec, lebo vychádzala z mesta smerom do Rajeckej doliny. Pôvodná Rajecká cesta, ešte pred stavbou prieťahu cesty I/18 cez mesto, nadväzovala na Hálkovu ulicu pri terajšej reštaurácii "Pod brezou". Z tohto obdobia tu zostali štyri panelové bytové domy. Odtiaľto pokračovala okolo Rajeckej železnice až k Dlhej ulici v Bytčici. Mestská ulica bola zároveň aj cestou I/64 zo Žiliny do Rajca (Prievidze). Cesta bola nerovná, pomerne úzka, bez chodníkov pre chodcov. Cez nechránené železničné priecestia sa prechádzalo z nej na Bánovskú ulicu (pri kasárňach), na Kamennú (pri Váhostave) a Bytčickú ulicu. Po nehodových udalostiach na železnici boli neskoršie vybudované na Kamennú ulicu závory. Po pravej strane ulice boli vybudované kasárne a v ďalšom úseku bola cesta vedená pri železnici, prípadne nezastavaných priestoroch. Po ľavej strane sa nachádzal Saleziánsky ústav, sídlisko Hliny VII a administratívna budova Váhostavu. Odtiaľ pokračovala cesta nezastavaným priestorom až do Bytčice. Pri Váhostave bola v minulosti neprehľadná križovatka na sídliská Hliny a Solinky a Kamennú ulicu.
Po výstavbe prieťahu cesty I/18 cez mesto sa pristúpilo k výstavbe komunikácie aj na Rajeckej ceste (cesta I/64) od križovatky pri Saleziánoch až ku križovatke Solinky. Táto výstavba bola súčasťou stavby diaľničného privádzača z mesta ku križovatke na diaľnici D1 v Lietavskej Lúčke. Nová cesta je štvorpruhová a mimoúrovňová. Po Váhostav bola budovaná v pôvodnej trase a od Váhostavu v novej polohe. Výstavba trvala niekoľko rokov (stavba bola aj pozastavená) za plnej prevádzky a odovzdávaná bola po častiach. Od križovatky Váhostav po križovatku Solinky bol úsek komunikácie otvorený 11. novembra 2007. V plnom rozsahu od saleziánov (križovatka ciest I/18 a I/64) po križovatku Solinky bola daná do užívania v piatok 24. 10. 2008. Na Bánovskú ulicu pri kasárňach bolo zrušené železničné priecestie a pri Váhostave a Solinkách pribudla mimoúrovňová križovatka. Historická Rajecká cesta je vybudovaná v novej polohe a zmenila sa na nepoznanie.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 13

[0] Komentárov

Pridať komentár