Motorová jednotka 813-913 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/15

Motorová jednotka 813-913

premietanie (slideshow)
Motorová jednotka 813-913

Motorová jednotka 813-913 v Žiline

Železničná zastávka Žilina-Záriečie
(Foto: 13. 6. 2019)

Motorová jednotka 813-913 (813 017-5) stojí v železničnej zastávke Žilina-Záriečie na miestnej trati Žilina – Rajec. Motorová jednotka je dvojdielna a skladá sa z motorového vozňa radu 813 a riadiaceho vozňa radu 913. Vo vozni je zabudovaný motor MAN, prevodovky VOITH, Gmeinder, chladiace zariadenie BEHR a ďalšie dôležité komponenty. Nové motorové jednotky pre Železničnú spoločnosť Slovensko vyrábajú Železničné opravovne a strojárne Zvolen. Ich najvyššia prevádzková rýchlosť je 90 km/h. Interiér je odhlučnený, vypracovaný s kvalitných a pohodlných materiálov. Nachádza sa tu aj priestor na odkladanie bicyklov, detských kočíkov či veľkej batožiny. Medzi vozňami sa môže prechádzať.

Známa kruhová mimoúrovňová križovatka Rondel bola vybudovaná na okruhovom štvorpruhovom komunikačnom systéme. Je dôležitou križovatkou medzi centrom a západnou časťou mesta. Žilina je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Nevyhovujúce komunikácie si vynútili výstavbu estakády. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po Košickú v dĺžke 3,5 km. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Až v roku 2000 bola ukončená stavba Estakády, zložitého mimoúrovňového dopravného uzla na severnom okraji urbanizovaného priestoru Žiliny. Stavbou cesty I/11 Estakáda, bolo dobudovanie už predtým jestvujúcej polovičnej časti estakády. Tá priamo nadväzuje na okruhový mestský komunikačný systém, ktorý sa začal budovaním prieťahu mestom Žilina ešte v roku 1974. Výstavbou druhej časti estakády sa dovŕšilo celé mimoúrovňové kríženie cesty I/11 s miestnymi komunikáciami a železnicou a zabezpečilo sa tak potrebné cestné napojenie na smery Bratislava, Čadca a Prievidzu. Vznikol tým moderný štvorpruhový obojstranný mimoúrovňový dopravný systém o celkovej dĺžke 1.559 metrov. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) v priemere asi 2 km.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 19

[0] Komentárov

Pridať komentár