Kruhová križovatka Rondel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/15

Kruhová križovatka Rondel

premietanie (slideshow)
Kruhová križovatka Rondel

Okružná mimoúrovňová križovatka Rondel

Cesta I. triedy č. 60
(Foto: 13. 6. 2019)

Známa kruhová mimoúrovňová križovatka Rondel bola vybudovaná na okruhovom štvorpruhovom komunikačnom systéme. Je dôležitou križovatkou medzi centrom a západnou časťou mesta. Žilina je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Nevyhovujúce komunikácie si vynútili výstavbu estakády. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po Košickú v dĺžke 3,5 km. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Až v roku 2000 bola ukončená stavba Estakády, zložitého mimoúrovňového dopravného uzla na severnom okraji urbanizovaného priestoru Žiliny. Stavbou cesty I/11 Estakáda, bolo dobudovanie už predtým jestvujúcej polovičnej časti estakády. Tá priamo nadväzuje na okruhový mestský komunikačný systém, ktorý sa začal budovaním prieťahu mestom Žilina ešte v roku 1974. Výstavbou druhej časti estakády sa dovŕšilo celé mimoúrovňové kríženie cesty I/11 s miestnymi komunikáciami a železnicou a zabezpečilo sa tak potrebné cestné napojenie na smery Bratislava, Čadca a Prievidzu. Vznikol tým moderný štvorpruhový obojstranný mimoúrovňový dopravný systém o celkovej dĺžke 1.559 metrov. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) v priemere asi 2 km.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 68

[0] Komentárov

Pridať komentár