Kuneradský zámok — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/42

Kuneradský zámok

premietanie (slideshow)
Kuneradský zámok

Kuneradský zámok

Zámok po požiari v r. 2018
(Foto: 3. 6. 2009)

Kuneradský zámok sa nachádza povyše obce v Kuneradskej doline. Lovecký zámok v duchu modernej secesie dal v rokoch 1914 – 1916 postaviť pruský junker gróf Ballestrém. Bloková stavba má prevýšený stred a oživujú ju veže, arkády, terasy a vonkajšie schodiská. Vysoké strechy s vikiermi vyvolávajú predstavu gotického sídla. V zámku bola postavená kaplnku svätej Terezky Ježiškovej. Po 1. svetovej vojne slúžil ako rodinné sídlo rodiny Balestrémovcov. Počas 2. svetovej vojny mali v zámku sídlo partizáni, a preto ho nemeckí vojaci dňa 25. septembra 1944 vypálili.
Po rekonštrukcii v roku 1959 zámok slúžil na liečenie ochorení dýchacích ciest ako Liečebňa SNP Kunerad. Ďalšia rekonštrukcia bola vykonaná v roku 1974 a zámok prešiel pod Česko-slovenské štátne kúpele Rajecké Teplice, neskôr Slovenské štátne kúpele Rajecké Teplice. Po týchto neodborných rekonštrukciách a prestavbách sa z pôvodného interiéru takmer nič nezachovalo.
V roku 1996 prešiel do vlastníctva spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice. Až v roku 2009 sa na zámku začali práce na streche budovy. Strecha bola takmer dokončená a počas obedňajšej prestávky robotníkov novú strechu 10. marca 2010 zachvátil požiar. Majiteľ potom objekt zabezpečil voči prenikaniu dažďovej vody a snehu. Boli problémy aj s poisťovňou, ktorá odmietala plniť poistnú zmluvu. Odvtedy začal zámok chátrať. Ďalší požiar vznikol 20. októbra 2018 v skorých raných hodinách okolo 5.00 hod. Na mieste zasahovalo takmer 40 profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorí bojovali s ohňom tri a pol hodiny. Museli zbúrať komíny a postupne zlikvidovali ohniská v budove. Z chátrajúcej budovy sa nepodarilo zachrániť takmer nič. Zrútili sa stropy, celá budova je nestabilná, má narušenú statiku. Príčina vzniku požiaru je zatiaľ neznáma.
Majiteľ zámku už nemá záujem investovať do jeho rekonštrukcie a snaží sa o jeho odpredaj. O túto ruinu nemajú investori záujem, lebo podľa vyjadrenia vlastníka sú zo strany pamiatkarov prehnané a prísne požiadavky. V roku 2019 prejavila záujem o kúpu ruiny zámku a pozemkov patriacich k areálu obec Kunerad. Prvá ponuka na odkúpenie zámku a pozemkov bola začiatkom apríla 2019 vo výške 509 450,34 eura vrátane DPH. Obec nesúhlasila s uvedenou cenou a po májovom stretnutí prišla ponuka na odkúpenie zámku za 220 000 eur bez DPH. Obec by bola schopná odkúpiť zámok za 1 euro.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 167

[0] Komentárov

Pridať komentár