Michal Tlacháč — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/48

Michal Tlacháč

premietanie (slideshow)
Michal Tlacháč

Eugen Gerometta, in memoriam – Prestížna cena Genius loci Solnensis

XXIV. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov
(Foto: 29. 5. 2019)

Na počesť Eugena Geromettu zaznela Sonáta – 1. a 2. časť od Henryho Ecclesa. Na husle hral Michal Tlacháč z triedy profesora Miroslava Baloga.

Eugen Gerometta sa narodil v roku 1819 v Žiline. Bol významným bojovníkom za práva slovenského národa, účastníkom štúrovského hnutia, hlásateľom modernej slovenskej vzájomnosti, publicistom, autorom historicky prvého článku o meste Žilina a rímskokatolíckym kňazom. Bol najstarším potomkom kupca talianskeho pôvodu a dlhoročného žilinského richtára Františka Geromettu a jeho manželky Františky, rodenej Abudovej. Mal tri sestry a známych bratov: Ignáca a Jána Miloslava, podľa ktorého je pomenovaná ulica na starom trhovisku v Žiline. Ľudovú školu a gymnázium vychodil v Žiline. Hovorilo sa o ňom ako o dieťati so zázračnou pamäťou. Na skúškach dokázal odpovedať presne slovami svojich učiteľov, ktoré si zapamätal z prednášok. Teológiu a filozofiu vyštudoval v Nitre a na generálnom seminári v Pešti, kde bol v roku 1842 vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Čadci, v Dlhom Poli, vo Veľkej Bytči, kde sa v roku 1853 stal farárom. V roku 1860 bol však ako nebezpečný pansláv preložený do Stredy pri Veľkých Topoľčanoch.
V roku 1844 sa stal zakladajúcim členom prvého celonárodného spolku Slovákov „Tatrín“ a členom jeho jazykového odboru. Angažoval sa aj v iniciatíve Štúrovcov na odpútavaní ľudu od pitia alkoholických nápojov a v roku 1847 sa stal hlavným zapisovateľom v „Centrálnom spolku striezlivosti“. Patril medzi prvých prispievateľov „Slovenských národných novín“ a ich prílohy „Orla tatranského“. Prispieval tiež do „Slovenských pohľadov“, „Katolíckych novín“ a inde. Jeho najvýznamnejšou prácou je štúdia v Slovenských pohľadoch „O náklonnosti Slovanov ku slobode – slovo potupníkom našim“ z rokov 1847 a 1851. O rodnom meste napísal príspevok „Žilina, mesto v horňej Uhorskej v stolici Trenčjanskej zo stanoviska dejepisného a právneho považovaná“, uverejneného v Orlovi tatranskom v číslach 37 a 38 v roku 1846. Podobne napísal rozsiahly príspevok s názvom „Miestopis Žiliny“ v Slovenskej čítanke v roku 1865. Bol dôsledným propagátorom štúrovskej slovenčiny. V roku 1863 sa Eugen Gerometta stal jedným zo zakladajúcich členov Matice slovenskej. Zároveň patril k finančným podporovateľom slovenských gymnázií. Vyše štvrťstoročia pôsobil ako farár v dnešnej Nitrianskej Strede a stal sa aj nitrianskym kanonikom. Zomrel 16. júla 1887 ako 68-ročný vo svojom poslednom pôsobisku.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 37

[0] Komentárov

Pridať komentár