Verejný rozhlas v Trnovom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Verejný rozhlas v Trnovom

premietanie (slideshow)
Verejný rozhlas v Trnovom

Bezdrôtový verejný rozhlas v Trnovom

Mestská časť Trnové
(Foto: 25. 5. 2019)

V prípade záujmu o vyhlásenie oznamu v mestskom verejnom rozhlase kontaktujte sa na príslušného hlásateľa mestskej časti alebo priamo Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí č. tel. 041/706 34 08. Kontaktné údaje na hlásateľa v mestskej časti nájdete na web. stránke mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk/verejny-rozhlas.

Verejný rozhlas v Trnovom slúži ako dôležitý informačný prostriedok pre občanov. Cez rozhlas dostávajú občania rôzne informácie, oznamy od poslancov, jubileá občanov, smútočné oznámenia, prerušenie dodávok elektrickej energie, pohyb cudzích ľudí, pohyb zamestnancov spoločností (plynári, elektrikári, vodári a pod.), predaj zeleniny, tovaru a šmejdov a ďalšie dôležité informácie. V mestských častiach Budatín, Bytčica a Trnové je vybudovaný bezdrôtový rozhlas. Drôtový rozhlas je v mestských častiach Bánová, Brodno, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota. Verejný rozhlas sa nenachádza v týchto mestských častiach: Bôrik, Hájik, Hliny, Solinky, Staré mesto, Vlčince a Závodie. V rozpočte Mesta Žilina sú zapracované finančné prostriedky na opravu a údržbu verejného rozhlasu, prípadne sa vykoná aj komplexná rekonštrukcia. Verejný drôtový alebo bezdrôtový rozhlas je dôležitý informačný prostriedok v bývalých obciach, dnes mestských častí Žiliny.
Bezdrôtový obecný rozhlas v Trnovom je moderného typu. Takýto typ rozhlasu sa používa pri obciach (mestských častiach), kde je roztiahnutá zástavba, odlúčené niektoré obytné časti, prípadne vysoké finančné nároky na jeho výstavbu a údržbu (stĺpy, rozvody a pod.).

Mesto Žilina s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb a informácií pokračuje aj v tomto roku s rekonštrukciou a inováciou mestských rozhlasov. Nový rozhlas prinesie občanom kvalitnejší prenos zvuku a lepšiu počuteľnosť aj v častiach a uliciach, kde pri existujúcom rozhlase občania upozorňovali na nedostatky. V priebehu tohto roka pribudne k existujúcemu a funkčnému bezdrôtovému rozhlasu v mestských častiach – Bytčica, Budatín, Rosinky, Trnové, Zádubnie a Žilinská Lehota bezdrôtový rozhlas v Bánovej, Brodne, Považskom Chlmci, Vraní a Závodí. V mestskej časti Závodie bude rozhlas občanom opäť k dispozícii po rokoch úplnej nefunkčnosti. Mestský rozhlas využíva mesto prioritne na informovanie občanov v príslušných mestských častiach o skutočnostiach, ktoré sa týkajú najmä ich života, majetku, životného prostredia a kultúrneho a športového vyžitia. Okrem oznamov mesta, orgánov štátnej správy, distribútorov elektrickej energie a pod. môžu rozhlas použiť aj fyzické či právnické osoby, ktoré majú záujem informovať občanov, napr. o uskutočňovaní predajov, kultúrnych a športových akciách, smútočných oznamoch i ďalších informáciách.
Hlásateľov, ktorí v súčasnosti vyhlasujú oznamy v jednotlivých mestských častiach, mesto postupne nahradí hláseniami z centrálnej ústredne zriadenej v tomto roku na Mestskom úrade v Žiline, pričom aj hlásenia z centrálnej ústredne budú vyhlasované podľa potreby a v zmysle požiadaviek v pracovné dni ako aj počas sviatkov a víkendov.
Všetky podmienky pre hlásenia (Kto môže byť žiadateľ? Komu sa podáva žiadosť? Aký poplatok sa platí za vyhlásenie?) nájdete na webovej stránke mesta Žilina, v sekcii: Občan – Verejný rozhlas, kde sa nachádzajú aktualizované informácie.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 9. 6. 2017, "Verejný rozhlas v žilinských mestských častiach prejde rekonštrukciou". Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 299

[0] Komentárov

Pridať komentár