Magočovská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Magočovská ulica

premietanie (slideshow)
Magočovská ulica

Magočovská ulica v Trnovom

Mestská časť Trnové
(Foto: 25. 5. 2019)

Magočovská ulica je vymedzená na západnej strane križovatkou s Hornou Trnovskou ulicou a na južnej strane križovatkou s ulicami Klimovské a Hornou Trnovskou. Na ulici sú postavené rodinné domy.

Zoznam ulíc v mestskej časti Trnové (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Cintorínska ulica (Cintorínska), Do Brezičia (Do Brezičia), Do Brezníka (Do Brezníka), Do Mažiarca (Do Mažiarca), Do Rovní (Do Rovní), Do Stávku (Do Stávku), Dolná Trnovská ulica (Dolná Trnovská), Dúbravy (Dúbravy), Dunajská ulica (Dunajská), Hanušákova ulica (Hanušákova), Horná Trnovská ulica (Homá Trnovská), Hornádska ulica (Hornádska), Hronská ulica (Hronská), Chotárna ulica (Chotárna), Ipeľská ulica (Ipeľská), Klimovské (Klimovské), Laborecká ulica (Laborecká), Magočovská ulica (Magočovská), Na Bárek, (Na Bárek), Na kopci (Na kopci), Na Rovniach (Na Rovniach), Nový Domov (Nový Domov), Ohradská ulica (Ohradská), Okrajová ulica (Okrajová), Ondavská ulica (Ondavská), Ovocinárska ulica (Ovocinárska), Pod Grendel (Pod Grendel), Potoky (Potoky), Rakové (Rakové), Skotňa (Skotňa), Šenkárovská ulica (Šenkárovská), Šibeničná ulica (Šibeničná), Trnovská medzierka (Trnovská medzierka), Za potokom (Za potokom).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 268

[0] Komentárov

Pridať komentár