Remeselnícky dom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/106

Remeselnícky dom

premietanie (slideshow)
Remeselnícky dom

Remeselnícky dom

Kálov (ulica)
(Foto: 18. 5. 2019)

Remeselnícky dom, ktorý mal do konca I. svetovej vojny oficiálny názov Remeselnícky domov učňov Gabriela Baroša (Gábor Baross Iparostanoncz otthon), postavili v roku 1910 v štýle uhorskej secesie a slávnostne ho otvorili dňa 20. augusta 1910. Hlavným iniciatórom výstavby bol Priemyselný zbor Žilina, ktorý mal za úlohu združovať remeselníkov, živnostníkov a obchodníkov. Z Remeselníckeho domu sa usmerňovala remeselnícka výroba v Žiline. V štíte priečelia budovy je dodnes umiestená plastika právnika grófa Baroša (1848 – 1892), rodáka z Pružiny, uhorského ministra verejných prác a dopravy a neskôr aj ministra obchodu.
Baroš podporoval výstavbu železníc a ciest na území Slovenska, preto si vyslúžil prezývku Tót minister - Slovenský minister. Ako prvý v Európe zaviedol zónovú tarifu, ktorú používajú dodnes. Baroš bol aj hlavným iniciatórom založenia súkenky (Slovena) v Žiline. Pochovaný je v rodinnej hrobke v Klobušiciach.
Na fasáde Remeselníckeho domu sú umiestené aj plastiky sedemnástich postáv znázorňujúce rozličné remeselnícke povolania. V roku 1925 sa v tejto budove usídlilo Živnostenské spoločenstvo združujúce približne 2 tisíc obchodníkov, remeselníkov a hostinských. Toto združenie po roku 1948 zaniklo. Po II. svetovej vojne boli v Remeselníckom dome rôzne školy – učňovská škola, časť strednej všeobecno-vzdelávacej školy, stredná priemyselná škola stavebná, jazyková škola, konzervatórium (1979 – 2002) a Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského. Po skončení ich pôsobnosti budova chátrala, kým ju v rokoch 2006 až 2007 zrekonštruovala spoločnosť Financial Investment, a. s.
Pri príležitosti 90. výročia Priemyselnej výstavy Horného Uhorska (1. augusta – 15. septembra 1903) osadil Zbor Žilincov v roku 1993 na fasáde Remeselníckeho domu pamätnú tabuľu. Spomínaná výstava sa konala na Strelnici (dnešný zimný a futbalový štadión) a navštívilo ju takmer 60 000 ľudí. V súčasnosti sa Remeselnícky dom využíva na komerčné účely.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 27, str. 30, dňa 3. 7. 2012. Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 91

[0] Komentárov

Pridať komentár