Kaštieľ Divinka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

34/49

Kaštieľ Divinka

premietanie (slideshow)
Kaštieľ Divinka

Kaštieľ v Divinke (Suňogovský kaštieľ)

Národná kultúrna pamiatka
(Foto: 19. 5. 2019)

Renesančný kaštieľ bol postavený na prelome 16. – 17. storočia. V roku 1723 Mikuláš Suňog s manželkou Barbarou Kadašovou pristavali severné krídlo a čiastočne ho upravili. Kaštieľ je dvojpodlažná dvojkrídlová budova s pôdorysom v tvare písmena L. Na nárožiach starej budovy v poschodí okrúhle arkiere, dosadajúce do steny mušľovým ornamentom. Okná majú renesančné kamenné ostenie. Fasáda je horizontálne delená sgrafitovými pásmi. Vstupný portál z nádvorovej časti je lemovaný kamennou šambránou, nad ním poškodený kamenný reliéf dvojerbu s nápisom a letopočtom 1723, kedy bola vykonaná prestavba. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté krížovými hrebienkovými a valenými klenbami s lunetou. Na poschodí sú podobné klenby okrem hlavnej miestnosti, ktorá má drevený trámový strop. V osemdesiatych rokoch vykonal Pamiatkostav Žilina rekonštrukciu kaštieľa, kde bolo potom umiestené múzeum a knižnica. Areál kaštieľa s málo udržiavaným parkom je prístupný, samotný objekt kaštieľa je neprístupný. Od decembra 2007 do marca 2008 bol zakonzervovaný krov a vykonalo sa prekrytie strechy novou strešnou krytinou – dreveným rezaným strešným šindľom. V roku 2016 sa vykonala oprava a výstavba nového oplotenia a upravil sa terén okolo objektu. Pripravuje sa aj rekonštrukcia, pričom odhadované náklady sú takmer dva milióny eur. Majiteľom kaštieľa je Žilinský samosprávny kraj a správcom Považské múzeum v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 55

[0] Komentárov