2008 טכס זיכרון — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

36/40

2008 טכס זיכרון

premietanie (slideshow)
2008  טכס זיכרון

pán Arieh Klein – מר אריה קליין – Mr. Arieh Klein

Pietna spomienka 2008 – טכס זיכרון 2008 – Memorial Ceremony 2008
(Foto: 29. 6. 2008)

Pietnu spomienku na holokaust ukončil pán Arieh Klein z Jeruzalema, rodák zo Žiliny, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným a Mestu Žilina. Občania Žiliny si veľmi vážia pána Arieha Kleina – vzácneho človeka, ktorý má úprimne rád Žilinu. Pán Arieh Klein bol autorom myšlienky postaviť tento pekný pamätník na mieste smutných udalostí – zberného tábora v Žiline.

הנואם האחרון בטכס הזיכרון לשואה היה מר אריה קליין, יליד ז'ילינה, אשר הודה למשתתפים ולעיר
ז'ילינה. תושבי ז'ילינה מעריכים מאוד את מר קליין, איש יקר, שאוהב את ז'ילינה מכל הלב. מר אריה
קליין היה היוזם והמתכנן של רעיון הקמת האנדרטה המיוחדת באזור מחנה האיסוף, לזכר הזמנים
i .הנוראים וההתרחשויות הקשות

The last speaker at the Memorial Ceremony for the holocaust was Mr. Arieh Klein, native of Zilina, who thanked the participants and the town of Zilina. The citizens of Zilina respect Mr. Arieh Klein, a dear person who loves Zilina from all his heart. Mr. Arieh Klein was the initiator and author of the idea to built this beautiful memorial on the site of the camp in memory of those sad times and tragic occurrences.

Pamätník "Cesta bez návratu" je postavený na mieste zberného tábora pri kasárňach na Závodskej ceste. Pamätník odhalil primátor Žiliny Ing. Ján Slota 4. júla 2004 za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a Arieha Kleina z Izraela. Tejto významnej udalosti sa zúčastnili obyvatelia Žiliny a desiatky žilinských židov z viacerých krajín Európy a Izraela. Návrh a model pamätníka: Jakob Enyedi a Arieh Klein z Jeruzalema.

"Na tomto mieste od marca do októbra 1942 stál zberný tábor,
z ktorého bolo tisíce slovenských židov deportovaných do táborov smrti"


במקום זה עמד מחנה איסוך, ממנו נשלחו
בין אדר תשייב לחשון תשייג
אלפי יהודם סלובקים למחנות המוות

"This place Served as a transit camp, since march to oktober 1942
from which thousands of Slowak Jews were deported to death camps"
Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1217

[0] Komentárov

Pridať komentár