Cyklotrasa V6 na Hlinách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/15

Cyklotrasa V6 na Hlinách

premietanie (slideshow)
Cyklotrasa V6 na Hlinách

Mestská cyklistická komunikácia V6

Cyklotrasa na Hlinách VI pred Ulicou Alexandra Rudnaya
(Foto: 16. 5. 2019)

Plánovaná mestská cyklistická komunikácia V6 je vedľajšia trasa, ktorá spája trasu H2 s trasou H23. Úsek cyklistickej komunikácie začína od križovatky ulíc Rudnayova a Centrálna, kadiaľ prechádza cyklistická trasa H2, pokračuje paralelne s ulicami Centrálna, Na Veľký Diel a Vysokoškolákov a končí pri internátoch ŽU, kde sa napojí na plánovanú trasu H23. Na tomto úseku je už od roku 2004 vybudovaná cyklistická komunikácia od križovatky ulíc Rudnayova a Centrálna až po trolejbusovú zastávku ŽU. Tento úsek bol odovzdaný do užívania cyklistom dňa 6. 7. 2004 primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom.
Mesto Žilina pokračovalo v roku 2018 vo výstavbe ďalších častí cyklotrasy V6, ktorá by spojila sídliská Vlčince – Hliny – Solinky. Cyklistickú komunikáciu V6, ktorá je financovaná aj zo štrukturálnych fondov Európskej únie, postavila spoločnosť FIRESTA-Fišer, rekonstrukcie, stavby a. s. so sídlom v Brne. Celková cena s DPH za dielo predstavuje 235 486,85 eur. Prvý úsek, dlhý 476,10 metra, v časti od zastávky MHD Žilinská univerzita je ukončený pri obratisku trolejbusov Fatranská na sídlisku Vlčince. Druhý úsek, dlhý 231,43 metra, bol vybudovaný od pivárne Drevená krava na sídlisko Hliny a ukončený je pri lávke ponad Centrálnu ulicu smerom na Solinky. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bola 262 685,89 eur bez DPH. Poslanci schválili výšku spolufinancovania v sume maximálne 13 134,29 eur.

K už existujúcim cyklotrasám v rámci mesta by mala čoskoro pribudnúť ďalšia. Mesto plánuje prepojiť Lesopark Chrasť so sídliskom Solinky a Vlčince. Financie na realizáciu tejto cyklotrasy chce vedenie mesta získať prostredníctvom operačného programu IROP. Časť nákladov však bude musieť uhradiť aj z mestského rozpočtu. Na poslednom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v apríli 2017, poslanci rokovali aj na tému cyklotrás. Rozhodovali o realizácii projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“, ktorý nakoniec schválili. Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy v dvoch úsekoch, a to od hlavného vstupu Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince a pokračovanie na Centrálnu ulicu po pešiu lávku na sídlisku Solinky. Úsek na sídlisku Solinky sa plánuje riešiť formou spoločného chodníka pre chodcov i cyklistov, ktorý bude oddelený opticky i dopravným značením. V tejto časti mesta sa vybuduje úsek o celkovej dĺžke 231,43 metra. Cyklotrasa v úseku na sídlisko Vlčince bude dlhá 476,10 metra. Celkové náklady na výstavbu novej cyklotrasy predstavujú 262 685,89 eura, pri­čom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 249 551,59 eura. Mesto Žilina sa bude na projekte finančne podieľať sumou 13 134,29 eura.

Text prevzatý 6. 6. 2017 z web. stránky mesta Žilina www.zilina.sk.

Bližšie informácie o plánovaných cyklistických komunikáciách si môžete prečítať na stránke stránke nezávislého združenia Mulica www.mulica.sk/.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 32

[0] Komentárov

Pridať komentár