Slávnostné otvorenie lávky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

136/277

Slávnostné otvorenie lávky

premietanie (slideshow)
Slávnostné otvorenie lávky

Slávnostné otvorenie lávky medzi mestskými časťami Vranie a Brodno

Lávka pre peších a cyklistov ponad rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Vranie a Brodno
(Foto: 15. 5. 2019)

Lávka cez rieku Kysuca, ktorá spája mestské časti Vranie a Brodno bola 15. mája 2019 oficiálne otvorená. Do užívania ju občanom slávnostne odovzdal primátor mesta Peter Fiabáne. Otvorenia sa zúčastnili aj prvý zástupca primátora Vladimír Randa, poslanci mestského zastupiteľstva Ján Pažický, Jozef Augustín, Patrik Groma, bývalí poslanci Emília Talafová a Ján Púček. Po príhovore primátora mesta lávku posvätili kňazi z Rímskokatolíckej farnosti Brodno – Jozef Čičmanec, dekan na odpočinku a Jozef Šoška, farár. Na otvorení sa zúčastnili mnohí občania Vrania a Brodna. Súčasťou slávnostného otvorenia bol i kultúrny program, na ktorom účinkovali Dychová hudba Brodňanka a Vranský spevokol Rochovienka.
Lávku pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúcu mestské časti Vranie a Brodno postavila spoločnosť EUROVIA SK, a. s. z Košíc. Práce si objednalo mesto Žilina a celková cena diela bola vo výške 441 499,00 EUR bez DPH. Zmluva medzi mestom a dodávateľom bola uzatvorená 11. 10. 2018 a práce mali trvať 180 dní. Lávka bola oficiálne dokončená 10. februára 2019 a právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo až 9. apríla 2019. Podľa iných informácií z mesta, stavebné náklady na tento projekt činili takmer 553 000 eur, pričom celá suma bola hradená z mestského rozpočtu. Konštrukcia mosta je oceľová a jej súčasťou je oblúk. Na lávke je osvetlenie, vďaka ktorému je prechod bezpečnejší aj počas večerných či skorých ranných hodín. Svojou architektúrou vytvára lávka nezameniteľnú dominantu týchto dvoch mestských častí. Oproti svojej predchodkyni je neporovnateľne bezpečnejšia.
Opis lávky: Novonavrhnutá lávka je kolmá, tvorená je jednou mostnou oblúkovou konštrukciou a jedným poľom rozpätia 75,0 m. Konštrukcia oblúkov je oceľová z ocele S355NL s predpätou betónovou mostovkou z betónu D35/45-XF2. Komunikácia je na moste vedená v priamom smere vo vrcholovom zakružovacom oblúku s polomerom R = 519,312 m. Osová vzdialenosť oblúkov je 3,27 m. Dĺžka premostenia je 73,805 m, celková dĺžka mosta je 76,5 m. Vzopätie oblúka je 7,5 m. Šírka priechodzieho profilu je 2,50 m, celková šírka mosta vrátane konštrukcie oblúkov je 3,53 m. Najmenšia výška nad normálnou hladinou rieky je asi 6,39 m. Spodná stavba mosta je vo forme mohutných základových blokov zo železobetónu. Základový blok je založený na 8 mikropilótach 133 mm, dĺžky 7,8 m. Lávka je situovaná na pôvodnom mieste ako je v súčasnosti pôvodná stará lávka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 17

[0] Komentárov

Pridať komentár