Lávka Brodno – Vranie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

198/270

Lávka Brodno – Vranie

premietanie (slideshow)
Lávka Brodno – Vranie

Slávnostné otvorenie lávky medzi mestskými časťami Vranie a Brodno

Lávka pre peších a cyklistov ponad rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Vranie a Brodno
(Foto: 15. 5. 2019)

Lávka cez rieku Kysuca, ktorá spája mestské časti Brodno a Vranie je od dnešného dňa (15. mája 2019) oficiálne otvorená a spustená do prevádzky. Pôvodnú lanovú lávku, ktorá bola dlhodobo v nevyhovujúcom stave, nahradila nová oceľová. Slúžiť bude peším a cyklistom.
So stavebnými prácami sa začalo v októbri minulého roka. Stavbu realizovala spoločnosť EUROVIA SK. Nová lávka bola dokončená vo februári 2019 a od 9. apríla bola po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia odovzdaná do užívania. „Minulý týždeň prebehla prvá vstupná prehliadka za účasti oprávnených osôb na posúdenie jej stavu. Aj to bolo dôvodom, prečo sme čakali s jej otvorením,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne. Stavebné náklady na tento projekt činia takmer 553 000 eur, pričom celá suma bola hradená z mestského rozpočtu.
Nová lávka stojí na mieste pôvodnej. Je dlhá 76,5 m a priechod je široký približne 2,8 m. Konštrukcia mosta je oceľová a jej súčasťou je oblúk. Súčasťou lávky je osvetlenie, vďaka ktorému bude prechod bezpečnejší aj počas večerných či skorých ranných hodín. „Som veľmi rád, že sa nám spoločne podarilo vybudovať novú lávku, pretože to bol dlhoročný sen obyvateľov Vrania i Brodna. Dnes lávka svojou architektúrou vytvára nezameniteľnú dominantu týchto mestských častí. Oproti svojej predchodkyni je neporovnateľne bezpečnejšia, no hlavne pohodlnejšia a v neposlednom rade je určená aj pre cyklistov,“ doplnil primátor.
Obyvatelia oboch mestských častí sa novej lávky dožadovali už niekoľko rokov. Prechod ponad rieku využívajú takmer každý deň. Mestské časti majú spoločnú základnú i materskú školu, poštu či farnosť. Chodcom uľahčí nové prepojenie každodenný život. „Ďakujem za pochopenie miestnym obyvateľom, ktorí počas realizácie museli strpieť určitý nekomfort. Výsledok však stojí za to a verím, že nová lávka nám bude slúžiť aspoň tak dlho, ako tá stará,“ vyjadril presvedčenie mestský poslanec Ján Pažický.

Barbora Zigová, hovorkyňa Mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina: "Obyvatelia Brodna a Vrania sa dočkali. Lávka ponad Kysucu je otvorená", dňa 15. máj 2019. Text prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.

Opis lávky: Novonavrhnutá lávka je kolmá, tvorená je jednou mostnou oblúkovou konštrukciou o jednom poli rozpätia 75,0 m. Konštrukcia oblúkov je oceľová z ocele S355NL s predpätou betónovou mostovkou z betónu D35/45-XF2. Komunikácia je na moste vedená v priamom smere vo vrcholovom zakružovacom oblúku o polomere R = 519,312 m. Osová vzdialenosť oblúkov je 3,27 m. Dĺžka premostenia je 73,805 m, celková dĺžka mosta je 76,5 m. Vzopätie oblúka je 7,5 m. Šírka priechodzieho profilu je 2,50 m, celková šírka mosta vrátane konštrukcie oblúkov je 3,53 m. Najmenšia výška nad normálnou hladinou rieky je asi 6,39 m. Spodná stavba mosta je vo forme mohutných základových blokov zo železobetónu. Základový blok je založený na 8 mikropilótach 133 mm, dĺžky 7,8 m. Lávka je situovaná na pôvodnom mieste ako je v súčasnosti pôvodná stará lávka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 15

[0] Komentárov

Pridať komentár