Nezabezpečený priechod — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

246/277

Nezabezpečený priechod

premietanie (slideshow)
Nezabezpečený priechod

Nezabezpečený priechod pre peších pri bývalej ZŠ na Hollého ulici

Železničná trať Žilina – Rajec v intraviláne mesta Žilina
(Foto: 19. 4. 2019)

Nezabezpečený priechod pre peších na konci Hollého ulici, kde tento chodník je v priestore priecestia prerušený, čo núti chodcov prejsť pri prechode cez priecestie. Pre vlastnú bezpečnosť je chodec povinný sa presvedčiť či po železničnej trati neprachádza vlak.

Železničná trať Žilina – Rajec pri žilinskej mimoúrovňovej križovatke Estakáda. Vlaky na trati zo Žiliny do Rajca premávajú už od roka 1899. Stavebné povolenie na výstavbu trate Žilina – Rajec bolo vydané 10. 11. 1898 firme Alvin Arnoldi z Viedne a už o rok 10. 10. 1899 privítali prvý vlak v Rajci. Celá trať zo Žiliny do Rajca merala 21,285 km, boli na nej postavené štyri mosty cez Rajčianku, vybudovali sa 3 výpravné budovy, 2 strážne stanovištia s čakárňou, 2 čakárenské prístrešky, 3 sklady a 3 nákladiská, na šírej trati stáli 2 strážne stanovištia. Výhrevňa s vodárňou boli postavené v Rajci. Na stavbu prispeli všetky mestá a obce ležiace v Rajeckej doline. Mesto Žilina kúpilo účastiny za 5000 zlatých a Rajec za 3000. Mesto Rajec, ktoré už v tom čase malo významné postavenie, získalo priame spojenie s Košicko-bohumínskou železnicou. Výstavba trate priniesla vstup kapitálu do Rajeckej doliny.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 22

[0] Komentárov

Pridať komentár