Hrádza Vodného diela Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
2/8

Hrádza Vodného diela Žilina

premietanie (slideshow)
Hrádza Vodného diela Žilina

Pravostranná hrádza Vodného diela Žilina

Vodné dielo Žilina
(Foto: 21. 4. 2019)

Pravá strana hrádze Vodného diela Žilina (smer od hate Vodného diela) je dlhá 7 259 metrov. Po pravostrannej hrádzi nádrže vysokej 15 metrov vedie cykloturistický chodník široký 4,5 metra až do Žiliny. Cyklistické chodníky niekoľko kilometrov dlhé, sú vybudované po ľavej a pravej strane hrádze Vodného diela Žilina. Cyklisti si môžu spraviť okruh po jednej strane hrádze a po niekoľkých kilometroch prejdú pri obci Mojš cez lávku pre peších ponad vodnú nádrž na druhú stranu a vrátia sa späť. Využívajú cykloturistické cesty až k nápustnému objektu biokoridoru pri ústí riečky Varínka, prípadne až do Strečna k hradu. Vedľa hrádze vľavo sa nachádza vodná nádrž a pod hrádzou bola postavená nová cesta do obce Mojš. Vedľa cesty preteká umelý potok – biokoridor o dĺžke 9 900,52 m, ktorý spája hornú časť nádrže Váhu s dolnou časťou pod elektrárňou.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 503

[0] Komentárov

Pridať komentár