Lávka Vranie – Brodno — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/36

Lávka Vranie – Brodno

premietanie (slideshow)
Lávka Vranie – Brodno

Slávnostné otvorenie lávky ponad rieku Kysuca medzi mestskými časťami Vranie a Brodno

Lávka pre peších a cyklistov ponad rieku Kysuca
(Foto: 3. 5. 2019)

Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Vranie a Brodno postavila spoločnosť EUROVIA SK, a. s. z Košíc. Práce si objednalo mesto Žilina a celková cena diela bola vo výške 441 499,00 EUR bez DPH. Zmluva medzi mestom a dodávateľom bola uzatvorená 11. 10. 2018 a práce mali trvať 180 dní. Lávka bola oficiálne dokončená 10. februára 2019 a právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo až 9. apríla 2019. Slávnostné otvorenie lávky bolo 3. mája 2019 bývalým poslancom Jánom Púčkom. Na otvorení lávky sa zúčastnili bývalý prvý zástupca primátora Patrik Groma, bývalý prednosta MsÚ v Žiline Igor Líška a občania. Po príhovoroch Jána Púčka a Patrika Gromu novú lávku otvorili Ján Púček a najstarší prítomný občan Vrania poliatím čerstvej vody z rieky Kysuca a fľašou šumivého vína. Všetci prítomní boli pozvaní bývalým poslancom Jánom Púčkom na guláš a občerstvenie.

Opis stavby: Novonavrhnutá lávka je kolmá, tvorená je jednou mostnou oblúkovou konštrukciou o jednom poli rozpätia 75,0 m. Konštrukcia oblúkov je oceľová z ocele S355NL s predpätou betónovou mostovkou z betónu D35/45-XF2. Komunikácia je na moste vedená v priamom smere vo vrcholovom zakružovacom oblúku o polomere R = 519,312 m. Osová vzdialenosť oblúkov je 3,27 m. Dĺžka premostenia je 73,805 m, celková dĺžka mosta je 76,5 m. Vzopätie oblúka je 7,5 m. Šírka priechodzieho profilu je 2,50 m, celková šírka mosta vrátane konštrukcie oblúkov je 3,53 m. Najmenšia výška nad normálnou hladinou rieky je asi 6,39 m. Spodná stavba mosta je vo forme mohutných základových blokov zo železobetónu. Základový blok je založený na 8 mikropilótach 133 mm, dĺžky 7,8 m. Lávka je situovaná na pôvodnom mieste ako je v súčasnosti pôvodná stará lávka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 36

[0] Komentárov

Pridať komentár