Bytový dom 24 b.j. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

75/145

Bytový dom 24 b.j.

premietanie (slideshow)
Bytový dom 24 b.j.

Bytový dom 24 b.j. na sídlisku Hájik

(Foto: 23. júna 2008)

Názov stavby: Bytový dom 24 b.j. s technickou infraštruktúrou Žilina - Hájik 2. stavba. Investor: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Zhotoviteľ: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Generálny projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel, autorizovaný architekt. Termín výstavby: začiatok jún 2008 a ukončenie marec 2009.
Stavbu povolil: Mesto Žilina - spoločný obecný úrad 2008 C-10625 Há v Žiline 27.5.2008.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2373

[0] Komentárov

Pridať komentár