Štátny komorný orchester Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

34/167

Štátny komorný orchester Žilina

premietanie (slideshow)
Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Slovak Sinfonietta of Žilina
(Foto: 31. 3. 2019)

Štátny komorný orchester Žilina vznikol roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Česku, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 35 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Prahe, Brne a Bratislave. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930 – 1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 273

[0] Komentárov

Pridať komentár